Co to jest tryb samolotowy?

Tryb samolotowy to ustawienie pozwalające szybko wyłączyć całą komunikację bezprzewodową na komputerze. Jak wskazuje sama nazwa, jest on szczególnie przydatny w trakcie podróży samolotem. Ta funkcja uwzględnia komunikację Wi-Fi, Bluetooth, GPS lub GNSS, komunikację zbliżeniową (NFC), komórkowe połączenia szerokopasmowe oraz wszystkie inne typy komunikacji bezprzewodowej.

Uwaga

 • Nawet jeśli komputer jest wyposażony w sprzętowy przełącznik trybu samolotowego, zalecamy wykonać następujące kroki zamiast użycia przycisku. Niektóre sprzętowe przełączniki mogą wyłączyć połączenie bezprzewodowe w taki sposób, że niektóre aplikacje będą mogły je wznowić bez powiadamiania użytkownika.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy

 1. Wyświetl listę dostępnych sieci, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskazując prawy górny róg ekranu i przesuwając w dół, a następnie naciskając lub klikając panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej).

 2. Naciśnij lub kliknij kontrolkę w obszarze Tryb samolotowy, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Uwaga

 • Gdy tryb samolotowy jest włączony, w obszarze powiadomień na pulpicie jest wyświetlana ikona samolotu (Ikona samolotu).

Aby włączyć określone urządzenia bezprzewodowe, gdy jest włączony tryb samolotowy

Nawet gdy tryb samolotowy jest włączony, można włączać poszczególne urządzenia. Aby to zrobić:

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Tryb samolotowy.

 3. W obszarze Urządzenia bezprzewodowe naciśnij lub kliknij urządzenia, które chcesz włączyć.

Co zrobić, jeśli nie można prawidłowo włączyć lub wyłączyć urządzenia bezprzewodowego?

Po tym, jak naciśniesz lub klikniesz pozycję umożliwiającą włączenie lub wyłączenie trybu samolotowego, komputer może potrzebować kilku sekund na włączenie lub wyłączenie poszczególnych urządzeń bezprzewodowych. Jeśli za szybko włączysz i wyłączysz tryb samolotowy lub jeśli włączysz tryb samolotowy, a następnie przełączysz komputer w stan uśpienia, zanim zdąży włączyć lub wyłączyć urządzenia bezprzewodowe, ustawienia urządzeń bezprzewodowych mogą utracić synchronizację z ustawieniem trybu samolotowego.

Aby włączyć lub wyłączyć dowolne urządzenie bezprzewodowe i zsynchronizować je z trybem samolotowym. wykonaj poniższe instrukcje.

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Tryb samolotowy.

 3. W obszarze Urządzenia bezprzewodowe włącz lub wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe, które nie są zgodne z ustawieniem trybu samolotowego.

Ostrzeżenie

 • Jeśli korzystasz z aplikacji, która może włączać urządzenia bezprzewodowe, kiedy tryb samolotowy jest włączony, urządzenia bezprzewodowe mogą zostać włączone bez powiadomienia Ciebie o tym fakcie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?