Gdzie jest polecenie Uruchom?

Polecenie Uruchom jest dostępne w systemach Windows 8 i Windows RT, mimo że domyślnie nie widać go na ekranie startowym. Aby otwierać je szybciej, można dodać je do ekranu startowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie aplikacji, witryn sieci Web i innych elementów do ekranu startowego.

Obejrzyj film dotyczący otwierania okna polecenia Uruchom. (Aby wyświetlić napisy w swoim języku, naciśnij lub kliknij przycisk NapisyPrzycisk Napisy).

Aby otworzyć polecenie Uruchom

  1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
    (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

  2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg uruchom, naciśnij lub kliknij pozycję Aplikacje, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom.

Porada

  • Jeśli używasz myszy, możesz też otworzyć okno polecenia Uruchom, wskazując lewy dolny róg ekranu, klikając prawym przyciskiem myszy podgląd, a następnie klikając pozycję Uruchom.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?