Jak usunąć grupę?

Grupę mogą usuwać tylko jej właściciele. Przed usunięciem należy się upewnić, że zapisano wszystkie ważne fotografie, pliki oraz inną zawartość, którą chcesz zachować. Po usunięciu grupy wszystkie jej elementy zostaną skasowane, a z internetowego adresu grupy nie będzie można korzystać przez 60 dni.

Aby usunąć grupę

  1. Przejdź do obszaru Grupy.

    Może być konieczne zalogowanie się przy użyciu konta Microsoft.

  2. Kliknij przycisk Wyświetl swoje grupy.

  3. Kliknij grupę, a następnie kliknij kolejno pozycje Opcje i Usuń grupę.

  4. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.

Przejdź do obszaru Grupy

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?