Jak utworzyć podpis w programie Poczta usługi Windows Live?

W oknie Opcje usługi Windows Live na karcie Podpisy można tworzyć własne podpisy wiadomości oraz je modyfikować. Podpisy mogą zawierać imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i wszelkie inne informacje, które chcesz umieścić u dołu wiadomości.

Pokaż wszystkie

Aby dodać podpis

 1. Otwórz program Poczta usługi Windows Live, klikając przycisk StartIlustracja pokazująca przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz Poczta, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Poczta usługi Windows Live.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij opcję Poczta.

 3. W lewym górnym rogu otwórz menu Plik, a następnie kliknij kolejno pozycje Opcje i Poczta.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje.

 4. Kliknij kartę Podpisy.

 5. W obszarze Podpisy kliknij przycisk Nowy.

 6. W obszarze Edytuj podpis wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Tekst wpisz tekst podpisu.

  • Kliknij menu Plik i polecenie Przeglądaj, zaznacz tekst lub plik HTML zawierający podpis, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. Kliknij przycisk OK.

Porada

 • Jeśli chcesz utworzyć podpis zawierający niestandardowe czcionki lub elementy graficzne, zaprojektuj go w edytorze tekstów lub HTML, a następnie zapisz w postaci pliku HTML. Następnie postępuj zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami i ustaw plik jako podpis.

Aby używać podpisów we wszystkich wiadomościach

Jeśli chcesz, aby podpis był automatycznie dodawany do wszystkich Twoich wiadomości, zaznacz pole wyboru Dodaj podpisy do wszystkich wychodzących wiadomości.

Aby wybrać podpis domyślny

W przypadku używania kilku podpisów możesz wskazać jeden z nich jako domyślny. Zaznacz podpis, który ma pełnić tę funkcję, i kliknij przycisk Ustaw jako domyślny.

Aby wybrać konkretne podpisy dla różnych kont e-mail i grup dyskusyjnych

Jeśli dodawane podpisy mają być różnicowane w zależności od konta, zaznacz jeden z podpisów, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru obok konta, dla którego ma być używany dany podpis.

Aby używać podpisów tylko w wybranych wiadomościach

Jeśli chcesz każdorazowo decydować, czy do wysyłanej wiadomości ma być dołączany podpis, wyczyść pole wyboru Dodaj podpisy do wszystkich wychodzących wiadomości. Następnie, aby dodać podpis do konkretnej wiadomości, w oknie wiadomości z menu Wstaw wybierz polecenie Podpis i zaznacz podpis, którego chcesz użyć.

Aby utworzyć podpis w formacie HTML lub tekstu sformatowanego

 1. W oknie programu Poczta usługi Windows Live na karcie Strona główna kliknij opcję Wiadomość e-mail.

 2. W treści wiadomości dodaj tekst, którego chcesz używać jako podpisu.

  • Dostosuj wygląd tekstu (rozmiar, kolor, typ czcionki itd.) za pomocą opcji dostępnych na karcie Wiadomość w obszarze Czcionka.

  • Za pomocą opcji dostępnych na karcie Wstaw w obszarze Fotografia wstaw zdjęcie albo inny obraz. Im mniejszy obraz, tym lepiej.

 3. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako plik.

 4. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać plik, i nadaj plikowi nazwę.

 5. W polu Zapisz jako typ ustaw opcję Pliki HTML (*.htm, *.html).

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?