Co należy zrobić, jeśli nie można pobierać załączników w programie Poczta usługi Windows Live?

Aby pomagać w ochronie Twojego komputera przed wirusami — programami, które mogą uszkodzić komputer lub uzyskać dostęp do prywatnych informacji — program Poczta usługi Windows Live blokuje takie typy załączników, w przypadku których występuje większe ryzyko infekcji wirusem. Jeśli program Poczta zablokuje otrzymany załącznik, w nagłówku wiadomości zostanie wyświetlony komunikat Obraz ikony niedozwolonego załącznika Niedozwolony typ pliku zostanie wyświetlony w nagłówku wiadomości, a załącznika nie będzie można pobrać ani otworzyć.

Aby zawsze zezwalać na pobieranie i otwieranie załączników wszystkich typów, należy zmienić ustawienia opcji zabezpieczeń. Po zmianie tych ustawień będzie można pobierać i otwierać załączniki wszystkich typów. Należy jednak pamiętać, że zmiana tego ustawienia nie spowoduje odblokowania załączników, które zostały wcześniej odebrane w programie Poczta. Aby zezwalać na otrzymywanie załączników tych typów w niektórych wiadomościach, możesz poprosić nadawcę o skompresowanie załącznika przed jego wysłaniem.

Aby zawsze zezwalać programowi Poczta na pobieranie i otwieranie załączników wszystkich typów

  1. Otwórz program Poczta usługi Windows Live, klikając przycisk Start Ilustracja pokazująca przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz Poczta, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Poczta usługi Windows Live.
  2. Na karcie Główna kliknij opcję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij opcję Opcje zabezpieczeń.

  3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie w sekcji Ochrona przed wirusami usuń zaznaczenie pola wyboru Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy i kliknij przycisk OK.

Uwaga

  • Wyłączenie tej funkcji może narazić komputer na ataki ze strony wirusów i nie jest zalecane.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?