Edytowanie zdjęć w Galerii fotografii

Za pomocą narzędzi edycyjnych w Galerii fotografii można poprawić wygląd, ekspozycję, szczegóły, kolory i niektóre inne aspekty zdjęć. Nie wszystkie typy plików mogą być edytowane.

Aby edytować zdjęcia

 1. Otwórz Galerię fotografii.

 2. Wybierz jedno lub kilka zdjęć, które chcesz edytować, a następnie u góry ekranu kliknij kartę Edytuj.

 3. Wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Aby automatycznie edytować jedno lub kilka zdjęć, wybierz zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie kliknij kartę Edycja, w grupie Szybkie korekty kliknij Dopasuj automatycznie lub jedną z pozostałych opcji edycji.

  • Aby ręcznie wprowadzić korekty do zdjęcia, kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, a następnie w grupie Korekty kliknij pozycję Dostrój.

  Uwaga

  • Brak możliwości edycji zdjęcia w Galerii fotografii może mieć następujące przyczyny:

   • Atrybut właściwości zdjęcia jest ustawiony jako Tylko do odczytu. Aby zmienić właściwość zdjęcia Tylko do odczytu, kliknij zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Na karcie Ogólne, w grupie Atrybuty usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

   • Zdjęcie jest zapisane w lokalizacji tylko do odczytu, takiej jak udostępniany plik sieciowy, dysk CD lub DVD, albo innej lokalizacji, w której nie można zmienić właściwości. Aby zapisać kopię zdjęcia na komputerze i tym samym umożliwić jego edycję, kliknij je dwukrotnie, a następnie kliknij kartę Edycja, i w grupie Zarządzaj kliknij pozycję Utwórz kopię. Wybierz typ pliku, lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać zdjęcie, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

   • Typ pliku zdjęcia nie jest obsługiwany. W Galerii fotografii nie można otwierać i edytować niektórych plików. Aby zapisać kopię zdjęcia i zmienić typ pliku na format umożliwiający edycję, kliknij dwukrotnie zdjęcie, a następnie na karcie Edycja w grupie Zarządzaj kliknij pozycję Utwórz kopię. Wybierz typ pliku, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

   • Zdjęcie mogło zostać przeniesione lub usunięte po wybraniu go do edycji. Przywróć zdjęcie w jego pierwotnej lokalizacji, a następnie spróbuj ponownie je edytować.

Pokaż wszystkie

Aby ręcznie dopasować ekspozycję

 1. Kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, w grupie Korekty kliknij pozycję Dostrój, a następnie kliknij pozycję Dopasuj naświetlenie.

 2. Wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Aby dopasować jasność, przesuń suwak Jasność.

  • Aby dopasować kontrast, przesuń suwak Kontrast.

  • Aby dopasować szczegóły cieni bez modyfikacji szczegółów półtonów lub wyróżnień, przesuń suwak Cienie.

  • Aby dopasować szczegóły wyróżnień bez modyfikacji szczegółów półtonów lub cieni, przesuń suwak Wyróżnienia.

  • Aby dopasować punkt bieli i punkt czerni zdjęcia, w obszarze Histogram przesuń białą i czarną strzałkę.

   Uwaga

   • W trakcie stosowania efektów do zdjęcia histogram pokazuje na bieżąco zmiany ekspozycji zdjęcia.

Aby ręcznie dopasować kolor

 1. Kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, w grupie Korekty kliknij pozycję Dostrój, a następnie kliknij pozycję Dopasuj kolor.

 2. Wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Aby dopasować tonację i sprawić, by zdjęcie wyglądało cieplej lub chłodniej, przesuń suwak Temperatura koloru.

  • Aby dopasować rzutowanie kolorów, przesuń suwak Odcień.

  • Aby dopasować nasycenie kolorów, przesuń suwak Nasycenie.

Aby ręcznie wyprostować zdjęcie

 1. Kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, w grupie Korekty kliknij pozycję Dostrój, a następnie kliknij pozycję Wyprostuj zdjęcie.

 2. Użyj suwaka, aby ręcznie jeszcze bardziej wyprostować zdjęcie.

Aby ręcznie dopasować szczegóły

 1. Kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, w grupie Korekty kliknij pozycję Dostrój, a następnie kliknij pozycję Dopasuj szczegóły.

 2. Aby dopasować ostrość zdjęcia, użyj suwaka Wyostrzanie.

 3. Aby zmniejszyć zaszumienie obrazu, kliknij przycisk Analizuj, a następnie użyj suwaka Redukcja szumu.

Aby ręcznie przyciąć zdjęcie

 1. Kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, a następnie w grupie Korekty kliknij pozycję Przytnij.

 2. Wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Aby zmienić proporcje zdjęcia, na liście Proporcja kliknij odpowiednią proporcję.

  • Aby wybrać niestandardowe proporcje zdjęcia, na liście Proporcja kliknij pozycję Niestandardowa, a następnie przeciągnij rogi ramki przycięcia, aż zdjęcie uzyska właściwe proporcje.

  • Aby zmienić wielkość ramki przycięcia, przeciągnij jej rogi. Jeśli została wybrana standardowa wielkość wydruku, ramka przycięcia będzie zachowywać proporcje przy zmianie jej wielkości. Niestandardowa ramka przycięcia może mieć dowolną wysokość i szerokość. Aby zachować proporcje niestandardowej ramki przycięcia, podczas zmiany jej wielkości trzymaj wciśnięty klawisz Shift.

  • Aby zmienić wygląd zdjęcia, przeciągnij ramkę przycięcia w nowe miejsce na zdjęciu.

  • Aby obrócić ramkę przycięcia, tak by zdjęcie zostało przycięte w pionie lub w poziomie, kliknij przycisk Obróć ramkę.

 3. Ponownie kliknij przycisk Przytnij, aby przyciąć zdjęcie.

Aby ręcznie poprawić czerwone oczy

 1. Kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, a następnie w grupie Korekty kliknij pozycję Czerwone oczy.

 2. Przeciągnij prostokąt wokół oka, które chcesz poprawić, a następnie zwolnij przycisk myszy.

 3. Powtórz ten krok dla każdego oka, które chcesz poprawić.

Uwaga

 • Jeśli wciąż widzisz efekt czerwonych oczu po zastosowaniu narzędzia Czerwone oczy, powtórz te kroki.

Aby ręcznie zastosować efekt czarno-biały

 • Kliknij zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlać je w trybie pojedynczym, a następnie wybierz odpowiedni efekt z grupy Efekty.

Aby zapisać zmiany

Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zamknij plik, a zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Uwaga

 • Aby usunąć zmiany naniesione na fotografię, kliknij przycisk Przywróć oryginał.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia

 1. Wybierz zdjęcia, których rozmiar chcesz zmienić, a następnie na karcie Edycja w grupie Właściwości kliknij opcję Zmień rozmiar.

 2. Kliknij listę Wybierz rozmiar i wybierz rozmiar zdjęć. W przypadku rozmiaru niestandardowego w polu Wymiary maksymalne wprowadź maksymalną szerokość zdjęć.

 3. Kliknij opcję Zmień rozmiar i zapisz. Aby zapisać zmienione zdjęcia w innej lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz folder, w którym chcesz zapisać zdjęcia.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?