Jak zalogować się na moje konto Microsoft?

Konto Microsoft to adres e-mail używany razem z hasłem do logowania się do dowolnego programu lub usługi firmy Microsoft, na przykład Outlook.com, Hotmail, Messenger, OneDrive, Xbox LIVE czy Office Live.

Pokaż wszystkie

Aby zalogować się do usługi internetowej firmy Microsoft

 1. Przejdź na stronę logowania do konta Microsoft lub do dowolnej witryny firmy Microsoft, do której chcesz się zalogować.

 2. Wpisz swój adres e-mail i hasło.

  — lub —

  Jeśli Twoje konto Microsoft jest już zapisane na stronie logowania, wybierz je, a następnie wpisz hasło, jeśli nie zostało jeszcze zapisane.

 3. W celu zapisania konta Microsoft i hasła na komputerze, tak aby nie trzeba go było ponownie wpisywać podczas każdego logowania, zaznacz pole wyboru Nie wylogowuj mnie.

 4. Kliknij przycisk Zaloguj.

Uwagi

 • Jeśli na stronie logowania jest wyświetlane inne konto Microsoft niż to, którego chcesz użyć do zalogowania się, kliknij opcję Zaloguj przy użyciu innego konta Microsoft.

 • Chroń swoje dane osobowe. Jeśli korzystasz z komputera publicznego, takiego jak komputer w szkole lub w bibliotece, nie zaznaczaj pola wyboru Nie wylogowuj mnie.

 • Aby się dowiedzieć, jak zalogować się za pomocą kodu jednorazowego, zobacz Co to jest kod jednorazowy?

 • Jeśli zapomnisz hasło, zobacz Nie mogę zalogować się do mojego konta Microsoft.

Aby zalogować się do programu firmy Microsoft na swoim komputerze

 1. Otwórz program firmy Microsoft, do którego chcesz się zalogować.

 2. Wprowadź konto Microsoft i hasło.

 3. Aby zapisać konto Microsoft oraz hasło na swoim komputerze, wybierz opcję Zapamiętaj mój identyfikator oraz moje hasło.

  Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania tych informacji podczas kolejnego logowania.

 4. Aby logować się automatycznie za każdym razem, kiedy otwierasz program firmy Microsoft na swoim komputerze, wybierz Zaloguj mnie automatycznie.

  Przy otwieraniu na komputerze programów firmy Microsoft nie będzie wyświetlany monit o ponowne zalogowanie się.

 5. Kliknij przycisk Zaloguj.

Uwagi

 • Aby zatrzymać zapisywanie konta Microsoft na komputerze, zaznacz pole wyboru Zapomnij o mnie na stronie logowania. Aby przejść do strony logowania, najpierw wyloguj się, klikając swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu programu Microsoft, a następnie kliknij łącze, aby się wylogować. Kliknij przycisk Zaloguj, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie zaznacz pole wyboru Zapomnij o mnie.

 • Aby zatrzymać automatyczne logowanie podczas otwierania programów firmy Microsoft na swoim komputerze, najpierw wyloguj się, klikając swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu programu firmy Microsoft, a następnie kliknij link, aby się wylogować. Kliknij przycisk Zaloguj, wprowadź swój adres e-mail i hasło, wyczyść pole wyboru Zaloguj mnie automatycznie, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.