Jak utworzyć konto Microsoft?

Aby korzystać z dowolnych usług firmy Microsoft, należy utworzyć konto Microsoft — adres e-mail i hasło, które będą używane do logowania się we wszystkich witrynach i usługach firmy Microsoft, w tym także w usługach Outlook.com, Hotmail, Messenger i OneDrive. Konto Microsoft umożliwia również dostęp do innych witryn firmy Microsoft, takich jak Xbox LIVE, Zune i Office Live.

Możesz utworzyć nowe konto Microsoft w witrynie Outlook.com, ale możesz też użyć adresu, którego używasz już jako konta Microsoft.

Aby utworzyć konto Microsoft

  1. Przejdź na stronę tworzenia konta Microsoft.

  2. Aby użyć własnego adresu e-mail jako konta Microsoft, wprowadź go. Jeśli Twój dostawca poczty obsługuje protokół POP3, możesz nawet posługiwać się swoim dotychczasowym adresem w usłudze Hotmail lub Outlook.com.

    lub

    Aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej Hotmail, kliknij link Utwórz konto, a następnie utwórz nowy adres e-mail, który będzie używany z kontem Microsoft.

  3. Wprowadź pozostałe informacje i przeczytaj umowę serwisową firmy Microsoft oraz oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij przycisk Akceptuję.

W przypadku utworzenia konta przy użyciu istniejącego adresu e-mail należy potwierdzić, że należy on do Ciebie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Dlaczego muszę weryfikować adres e-mail?

W przypadku problemu z odczytaniem znaków widocznych na obrazku zapoznaj się z tematem Jak dopasować znaki na obrazie?