Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Jaka jest różnica między 32-bitową i 64-bitową wersją systemu Windows?

Terminy 32-bitowa i 64-bitowa odnoszą się do sposobu przetwarzania informacji przez procesor komputera (nazywany także CPU). 32-bitowe i 64-bitowe wersje systemu Windows są przeznaczone do użytku na komputerach odpowiednio z procesorami 32-bitowymi i 64-bitowymi.

64-bitowe wersje systemu Windows mogą korzystać z większej ilości pamięci niż 32-bitowe wersje tego systemu. Pomaga to skrócić czas poświęcany na wymianę procesów w pamięci, ponieważ ich część jest przechowywana w pamięci RAM, a nie na dysku twardym. To natomiast pozwala na zwiększenie ogólnej wydajności programów. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz temat Opis różnic między 32-bitowymi a 64-bitowymi wersjami systemu Windows Vista w trybie online.

Jak mogę sprawdzić, czy na komputerze jest uruchomiony system Windows w wersji 32-bitowej czy 64-bitowej?

Aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz aplet System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie System.

  2. W aplecie System można sprawdzić typ systemu.

Czy na moim komputerze można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows?

Aby można było uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows, komputer musi mieć procesor 64-bitowy. Aby można było korzystać z dodatkowej możliwości wykorzystania pamięci w 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista konieczne jest posiadanie co najmniej 4 GB pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.

Ponadto należy sprawdzić, czy stosowane są 64-bitowe sterowniki dla używanego sprzętu, a także czy posiadane programy będą działały w 64-bitowym środowisku Windows. 32-bitowe sterowniki urządzeń nie będą działały na komputerze z 64-bitową wersją systemu Windows. Próba zainstalowania w 64-bitowej wersji systemu Windows sprzętu, dla którego dostępne są jedynie sterowniki 32-bitowe, zakończy się niepowodzeniem. Programy próbujące zainstalować 32-bitowe sterowniki urządzeń w 64-bitowej wersji systemu Windows także spowodują wystąpienie błędów. Aby uzyskać informacje na temat aktualizowania sterowników i rozwiązywania problemów ze sterownikami urządzeń dla 64-bitowych wersji systemu Windows, skontaktuj się z producentem sprzętu bądź oprogramowania.

Aby znaleźć informacje o szybkości procesora komputera, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz aplet System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie System.

  2. W aplecie System można wyświetlić typ i szybkość procesora.

Czy można dokonać uaktualnienia z 32-bitowej wersji systemu Windows do 64-bitowej wersji systemu Windows?

Nie. Jeśli obecnie jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu Windows, można tylko przeprowadzić uaktualnienie do innej 32-bitowej wersji systemu Windows. Podobnie, jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, można tylko przeprowadzić uaktualnienie do innej 64-bitowej wersji systemu Windows Vista.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące instalowania i uaktualniania 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu Windows, przejdź na stronę Opcje instalacji systemu Windows Vista (wersje 32-bitowe) lub Opcje instalacji systemu Windows Vista (wersje 64-bitowe) w trybie online.

W przypadku migracji z 32-bitowej wersji systemu Windows do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista należy wykonać kopię zapasową plików i przeprowadzić instalację od podstaw 64-bitowej wersji systemu Windows Vista.

Czy można uruchamiać programy 32-bitowe na komputerze 64-bitowym?

Wiele programów przeznaczonych dla komputera z 32-bitową wersją systemu Windows będzie działać na komputerze z 64-bitowymi wersjami systemu Windows bez wprowadzania żadnych zmian. W niektórych przypadkach mogą jednak wystąpić różnice w wydajności. Jeśli program 32-bitowy korzysta ze sterowników osadzonych, mogą one nie działać w środowisku 64-bitowym. W przypadku korzystania z komputera 64-bitowego najlepiej uruchamiać programy przeznaczone do działania na komputerze 64-bitowym.

Czy użycie komputera 64-bitowego przyniesie korzyści?

Komputer 64-bitowy może przetwarzać dwa razy więcej informacji niż komputer 32-bitowy i może mieć znacznie więcej pamięci o dostępie losowym (RAM). Dlatego komputer 64-bitowy jest dobrym rozwiązaniem w przypadku pracy z klipami wideo, przeszukiwania dużych baz danych lub korzystania z gier i innych programów wymagających złożonych obliczeń i dużej ilości pamięci. Jednak większość programów dobrze działa na komputerze 32-bitowym. Programy arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki sieci web i edytory tekstów będą uruchamiane z mniej więcej taką samą prędkością na komputerze 32-bitowym i 64-bitowym.

Programy uruchomione w 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista osiągają lepszą wydajność, jeśli używane są zarówno 64-bitowe sterowniki urządzeń sprzętowych, jak i 64-bitowe programy. Następujące rodzaje programów mogą osiągać lepszą wydajność w 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista:

  • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

  • Programy do edycji obrazów i materiałów wideo

  • Gry oraz inne programy dokonujące złożonych obliczeń

  • Programy korzystające z dużych baz danych

  • Programy do rejestracji i analizy materiału wideo zapisujące duże ilości danych w pamięci

Czy dla 64-bitowej wersji systemu Windows potrzeba 64-bitowych sterowników urządzeń?

Tak, wszystkie urządzenia sprzętowe potrzebują sterowników 64-bitowych, aby mogły działać w 64-bitowej wersji systemu Windows. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić sterowniki, zobacz temat Naprawianie lub aktualizowanie sterownika lub przejdź do witryny producenta urządzenia w sieci web. Informacje o sterownikach można także uzyskać, przechodząc do witryny sieci web z poradami dotyczącymi uaktualnienia do systemu Windows Vista (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Ponadto niektóre programy 32-bitowe mogą korzystać z osadzonych sterowników 32-bitowych, które mogą powodować nieprawidłowe działanie tych programów.