Aby można było drukować, trzeba podłączyć drukarkę bezpośrednio do komputera (tak zwana drukarka lokalna) lub utworzyć połączenie z drukarką sieciową albo udostępnioną.

Pokaż wszystkie

Aby dodać drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth

Zanim zaczniesz, upewnij się, czy znasz nazwę drukarki, którą chcesz dodać. Aby poznać nazwę drukarki, sprawdź, czy nie została ona umieszczona na drukarce, skontaktuj się z właścicielem drukarki lub administratorem sieci.

 1. Otwórz okno Drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, klikając polecenie Panel sterowania, klikając kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Drukarki.

 2. Kliknij łącze Dodaj drukarkę.

 3. W Kreatorze dodawania drukarki zaznacz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

 4. Z listy dostępnych drukarek wybierz drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, na liście zostaną wyświetlone tylko drukarki wpisane do katalogu Active Directory dla danej domeny.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 6. Wykonaj pozostałe czynności w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Porady

 • Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, w tym drukarki Bluetooth i bezprzewodowe, lub drukarki podłączone do innych komputerów i udostępnione w sieci. Przed dodaniem połączeń z tymi drukarkami na swoim komputerze sprawdź, czy masz uprawnienia do korzystania z tych drukarek.

 • Warto wydrukować stronę testową, aby sprawdzić, czy drukarka działa poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Drukowanie strony testowej.

Aby dodać drukarkę lokalną:

Zgodnie z instrukcjami producenta drukarki podłącz drukarkę do komputera. System Windows automatycznie ją zainstaluje. Jeśli automatyczna instalacja w systemie Windows nie powiedzie się lub jeśli drukarka została usunięta i chcesz ją dodać ponownie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, klikając polecenie Panel sterowania, klikając kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Drukarki.

 2. Kliknij łącze Dodaj drukarkę.

 3. W Kreatorze dodawania drukarki zaznacz opcję Dodaj drukarkę lokalną.

 4. Na stronie Wybieranie portu drukarki sprawdź, czy zaznaczony jest przycisk opcji Użyj następującego portu i czy wybrany jest zalecany port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Zainstaluj sterownik drukarki wybierz producenta drukarki i nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwagi

  • Jeśli drukarki nie ma na liście, ale dysponujesz dyskiem instalacyjnym drukarki, kliknij przycisk Z dysku, a następnie przejdź do lokalizacji na dysku, w której są przechowywane sterowniki drukarki. Aby uzyskać pomoc dotyczącą odnajdywania sterowników na dysku instalacyjnym, skorzystaj z informacji dostarczonych przez producenta wraz z drukarką.

  • Jeśli drukarki nie ma na liście i nie dysponujesz dyskiem instalacyjnym drukarki, kliknij pozycję Windows Update i poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne pakiety sterowników. Po wyświetleniu list producentów i drukarek, wybierz z każdej z nich pozycje odpowiadające danej drukarce.

 6. Wykonaj pozostałe czynności w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Porada

 • Warto wydrukować stronę testową, aby sprawdzić, czy drukarka działa poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Drukowanie strony testowej.

Aby usunąć drukarkę:

Uwaga

 • Nie można usunąć drukarki, jeśli w jej kolejce wydruku znajdują się zadania drukowania. Jeśli próbujesz usunąć drukarkę, gdy są dokumenty oczekujące na wydrukowanie, system Windows poczeka na zakończenie drukowania i dopiero wtedy usunie drukarkę. Jeśli masz uprawnienie do zarządzania dokumentami dla drukarki, możesz anulować wszystkie zadania drukowania, a następnie ponownie spróbować usunąć drukarkę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Anulowanie drukowania i Co to są uprawnienia do drukarek?

 1. Otwórz okno Drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, klikając polecenie Panel sterowania, klikając kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Drukarki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Jeśli nie możesz usunąć drukarki, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy jej ikonę, kliknij polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknij polecenie Usuń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Porada

 • Aby dodać skrót do opcji Drukarki w menu Start, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk StartObraz przycisku Uruchom, kliknij Właściwości, a następnie na karcie Menu Start kliknij przycisk Dostosuj. Zaznacz pole wyboru Drukarki, a następnie kliknij przycisk OK.