Dodawanie lub usuwanie skanera

Skaner można podłączyć bezpośrednio do komputera (mówimy wówczas o dodawaniu skanera lokalnego) lub można połączyć się ze skanerem zainstalowanym lub udostępnionym w sieci (mówimy wówczas o dodawaniu skanera sieciowego). W obu przypadkach konieczne może być zainstalowanie sterownika lub programów umożliwiających używanie skanera z komputerem.

Pokaż wszystkie

Aby dodać skaner lokalny

  • Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dodać skaner lokalny do komputera, zapoznaj się z informacjami dołączonymi do tego skanera.

Uwagi

  • Jeżeli skaner jest wyposażony w złącze uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), można po prostu podłączyć go do komputera; system Windows automatycznie zainstaluje sterownik wymagany przez komputer oraz programy dostarczone przez producenta skanera. Niektóre skanery mogą jednak wymagać instalacji oprogramowania przed podłączeniem złącza USB, a w przypadku innych skanerów przed rozpoczęciem instalacji lub w jej trakcie konieczne będzie włączenie skanera. Aby upewnić się, że skaner został poprawnie zainstalowany, zapoznaj się z informacjami dołączonymi do skanera.

  • Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z dodawaniem skanera, zobacz Praca z Kreatorem instalacji skanera i aparatu fotograficznego.

Aby dodać skaner sieciowy

Przed rozpoczęciem upewnij się, że znasz model i nazwę producenta skanera oraz że komputer jest podłączony do sieci. System Windows automatycznie wykryje skaner i doda go do folderu Sieć komputera.

  1. Otwórz folder Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Sieć.

  2. Zlokalizuj skaner, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć dodawanie skanera sieciowego.

Uwaga

  • Jeżeli system Windows nie mógł automatycznie dodać skanera do folderu Sieć, zapoznaj się z dostarczonymi ze skanerem informacjami na temat sposobu instalacji lub skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby usunąć skaner

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

Jeżeli skaner nie jest potrzebny, można go odłączyć od komputera w dowolnej chwili. Nie trzeba odinstalowywać sterownika. Aby odinstalować sterownik lub programy dostarczone ze skanerem, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Aby wyświetlić skanery dodane do komputera, kliknij dwukrotnie element Urządzenia przetwarzania obrazu.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę skanera, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.