Dodawanie lub usuwanie programów na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie

Pasek narzędzi Szybkie uruchamianie znajduje się na pasku zadań i ułatwia otwieranie programów. Można dodawać lub usuwać ikony programów na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do często używanych programów.

Obraz paska narzędzi Szybkie uruchamianie
Pasek narzędzi Szybkie uruchamianie
Pokaż wszystkie

Aby dodać ikonę programu do paska narzędzi Szybkie uruchamianie

 • Kliknij ikonę programu, który chcesz dodać (większość ikon programów znajduje się w menu Start lub na pulpicie), a następnie przeciągnij ją na pasek narzędzi Szybkie uruchamianie.

  Uwaga

  • Jeśli pasek narzędzi Szybkie uruchamianie nie jest widoczny, kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań, kliknij polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Szybkie uruchamianie.

Aby usunąć ikonę programu z paska narzędzi Szybkie uruchamianie

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu i wybierz polecenie Usuń.

  Uwagi

  • Usunięcie ikony z paska zadań nie powoduje usunięcia odpowiadającego jej programu z komputera.

  • Aby wybrany pasek narzędzi nie był wyświetlany na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań, wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij pozycję, którą chcesz ukryć.