Dostosowywanie dźwięku w programie Windows Movie Maker: często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące dostosowywania poziomów dźwięku w programie Windows Movie Maker.

Pokaż wszystkie

W jaki sposób w moim projekcie w programie Windows Movie Maker przedstawiany jest dźwięk?

Po dodaniu klipu wideo do serii ujęć/osi czasu dźwięk skojarzony z tym klipem pojawia się na ścieżce Audio na osi czasu. Po dodaniu do filmu narracji lub muzyki w tle dźwięk ten pojawia się na ścieżce Audio/muzyka, która różni się od ścieżki Audio. Dźwięk do filmu można odtwarzać na obu ścieżkach w tym samym czasie, dostosowując głośność poszczególnych ścieżek w zależności od efektu, który ma zostać osiągnięty w filmie. Można również stopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność dźwięku dla pojedynczych klipów oraz dla początku i końca filmu albo całkowicie go wyciszyć dla pojedynczych klipów.

Jak dostosować poziomy audio muzyki i materiału dźwiękowego odtwarzanego w tym samym czasie, tak aby można było słyszeć i jedno, i drugie?

Zgodnie z domyślnym ustawieniem audio w programie Windows Movie Maker dźwięk zaimportowanego klipu wideo oraz dodana do niego narracja lub muzyka są odtwarzane na tym samym poziomie. Ustawienie to można jednak zmienić, jeśli nie pozwala uzyskać oczekiwanej równowagi. Aby dostosować poziomy audio, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Poziomy audio.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć poziom dźwięku na ścieżce Audio, która jest częścią klipu wideo, przeciągnij suwak w kierunku opcji Audio z wideo.

  • Aby zwiększyć poziom dźwięku, który znajduje się na ścieżce Audio/muzyka, przeciągnij suwak w kierunku opcji Audio/muzyka.

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Jak wyciszyć dźwięk w klipie wideo?

Aby wyciszyć dźwięk w klipie wideo, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ścieżce Audio lub Audio/muzyka na osi czasu kliknij klip audio, który chcesz wyciszyć. Aby wybrać wiele klipów, podczas klikania kolejnych klipów naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL.

 2. Kliknij menu Klip, wskaż podmenu Audio, a następnie kliknij polecenie Wycisz.

Jak dostosować głośność dźwięku w filmie?

Dostosuj głośność poszczególnych klipów audio, wykonując następujące czynności:

 1. Na ścieżce Audio lub Audio/muzyka na osi czasu wybierz klip audio, którego głośność chcesz dostosować.

 2. Kliknij menu Klip, wskaż podmenu Audio, a następnie kliknij polecenie Głośność.

 3. Aby dostosować głośność, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmniejszyć głośność, przesuń suwak Poziom głośności audio w lewo.

  • Aby zwiększyć głośność, przesuń suwak Poziom głośności audio w prawo.

  • Aby wyciszyć klip, zaznacz pole wyboru Wycisz klip.

  • Aby zresetować głośność do wartości pierwotnej, kliknij przycisk Resetuj.

Jak stopniowo zwiększać i zmniejszać głośność dźwięku?

Głośność dźwięku można stopniowo zwiększać lub zmniejszać, dodając efekt dźwiękowy Stopniowo zwiększ głośność lub Stopniowo zmniejsz głośność. Aby stopniowo zmniejszyć lub zwiększyć głośność dźwięku, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ścieżce Audio lub Audio/muzyka na osi czasu zaznacz klip audio.

 2. Kliknij menu Klip, wskaż podmenu Audio, a następnie kliknij polecenie Stopniowo zwiększ głośność lub Stopniowo zmniejsz głośność.

Jaka technologia jest używana do odtwarzania plików dźwiękowych w programie Windows Movie Maker?

Technologia używana przez program Windows Movie Maker do odtwarzania pliku zależy od technologii użytej do nagrania oryginalnego pliku. Jeżeli np. plik utworzono za pomocą technologii Windows Media Audio (WMA), to program Windows Movie Maker odtworzy go również przy użyciu technologii WMA. Jeżeli plik utworzono za pomocą technologii Dolby Digital, to Windows Movie Maker odtworzy go za pomocą technologii Dolby Digital. Więcej informacji o rodzajach plików, które może odtwarzać program Windows Movie Maker, można znaleźć w temacie Importowanie plików wideo, obrazów i plików audio do programu Windows Movie Maker.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Niepublikowane materiały poufne. Copyright 1992–1997 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.