Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

Tak. W tej wersji systemu Windows można ponownie podzielić dysk twardy na partycje, korzystając z funkcji zmniejszania w ramach przystawki Zarządzanie dyskami. Można zmniejszyć istniejącą partycję lub wolumin w celu utworzenia nieprzydzielonego obszaru na dysku, którego można użyć do utworzenia nowej partycji lub woluminu. (Terminy partycja i wolumin są często używane wymiennie.)

  1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, System i konserwacja, Narzędzia administracyjne, a następnie dwukrotnie klikając polecenie Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. W okienku nawigacji w obszarze Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskiem.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz zmniejszyć, a następnie kliknij polecenie Zmniejsz wolumin.

  4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmniejszania woluminu, otwórz okno Zarządzanie dyskami, kliknij pozycję Pomoc na pasku menu, kliknij polecenie Tematy Pomocy, kliknij kartę Zawartość, kliknij pozycję Zarządzanie dyskami: Zapraszamy, kliknij pozycję Zarządzanie woluminami podstawowymi, a następnie kliknij pozycję Zmniejszanie woluminu podstawowego.

Uwagi

  • Jeśli na dysku twardym znajduje się wiele partycji, można usuwać partycje i tworzyć je z uzyskanego w ten sposób nieprzydzielonego obszaru. Usunięcie partycji spowoduje też usunięcie wszystkich znajdujących się na niej danych.

  • Dysk twardy można również ponownie podzielić na partycje przy użyciu programu do dzielenia na partycje innego producenta. Kilku innych producentów oferuje programy umożliwiające ponowne dzielenie twardych dysków na partycje bez utraty danych.