Protokół TCP/IP definiuje język, w jakim komputer komunikuje się z innymi komputerami. Zaleca się korzystanie ze zautomatyzowanego protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), umożliwiającego automatyczne przypisanie adresów protokołu internetowego (IP) do komputerów w sieci, o ile sieć go obsługuje. Jeżeli jest używany protokół DHCP, nie ma potrzeby zmiany ustawień po przeniesieniu komputera do innej lokalizacji; protokół DHCP nie wymaga ręcznego konfigurowania ustawień, takich jak system DNS (Domain Name System) i usługa WINS (Windows Internet Name Service) .

 1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie klikając polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij kartę Sieć. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki kliknij opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) lub Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 4. Aby określić ustawienia adresu IP dla protokołu IPv4, wykonaj następujące czynności:

  • Aby automatycznie uzyskiwać ustawienia protokołu IP, kliknij opcję Uzyskaj adres IP automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby określić adres IP, kliknij opcję Użyj następującego adresu IP, a następnie w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna wprowadź ustawienia adresu IP.

 5. Aby określić ustawienia adresu IP dla protokołu IPv6, wykonaj następujące czynności:

  • Aby automatycznie uzyskiwać ustawienia protokołu IP, kliknij opcję Automatycznie uzyskaj adres IPv6, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby określić adres IP, kliknij opcję Użyj następującego adresu IPv6, a następnie w polach Adres IPv6, Długość prefiksu podsieci i Brama domyślna wprowadź ustawienia adresu IP.

 6. Aby określić ustawienia adresu serwera DNS, wykonaj następujące czynności:

  • Aby automatycznie uzyskiwać adres serwera DNS, kliknij opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby określić adres serwera DNS, kliknij opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

 7. Aby zmienić ustawienia usług DNS, WINS i protokołu IP, kliknij przycisk Zaawansowane.