Zmienianie kompozycji pulpitu

System Windows Vista zawiera dwie kompozycje:‍ Windows Vista i Windows Classic, której wygląd przypomina wcześniejsze wersje systemu Windows. Każda osoba mająca konto na komputerze może wybrać swoją kompozycję.

Obraz pulpitu z kompozycją Windows Vista
Kompozycja Windows Vista nadaje pulpitowi nowy wygląd
Obraz pulpitu z kompozycją Klasyczny Windows
Kompozycja Windows Classic jest podobna do wcześniejszych wersji systemu Windows
  1. Otwórz aplet Ustawienia kompozycji, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Kompozycja.

  2. W obszarze Kompozycja wybierz żądaną kompozycję, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

  • Firmy zajmujące się oprogramowaniem mogą opracowywać dodatkowe kompozycje do pobrania lub zakupienia. Pliki należy pobierać tylko z zaufanych witryn sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kiedy można ufać witrynie sieci Web.

  • Tło pulpitu, dźwięki systemowe, ikony i inne elementy można zapisać jako kompozycję niestandardową. Aby zapisać bieżące ustawienia w postaci kompozycji, należy kliknąć przycisk Zapisz jako, wpisać nazwę kompozycji, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.