Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Ustawienia serwera proxy są wykorzystywane do przekazywania programowi Internet Explorer adresu sieciowego serwera pośredniczącego (znanego jako serwer proxy) stosowanego w niektórych sieciach między przeglądarką a Internetem. Zmianę serwera proxy wykonuje się zwykle tylko wtedy, gdy połączenie z Internetem następuje przez sieć firmową. Domyślnie program Internet Explorer automatycznie wykrywa ustawienia serwera proxy. Jednak może okazać się konieczne ręczne ustawienie serwera proxy na podstawie informacji uzyskanych od administratora sieci. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Aby zmienić ustawienia serwera proxy

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

 4. Zaznacz pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN.

 5. W polu Adres wpisz adres serwera proxy.

 6. W polu Port wpisz numer portu.

 7. Jeżeli sieć wymaga oddzielnych adresów serwera proxy dla różnych usług, takich jak protokół HTTP, HTTPS lub FTP, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wpisz poszczególne adresy serwera proxy.

 8. Po zakończeniu wprowadzania zmian klikaj przycisk OK aż do powrotu do programu Internet Explorer.

Jeśli po wykonaniu kroków służących do zmiany ustawień serwera proxy okazuje się, że adres wpisany dla nowego serwera proxy nie jest zapamiętywany, należy sprawdzić poniższe:

 • Podczas wprowadzania adresu URL lub internetowego adresu serwera proxy należy się upewnić, że podczas wpisywania adresu były używane znaki kreski ułamkowej (/), a nie kreski ułamkowej odwróconej (\). Na przykład poprawny zapis powinien wyglądać tak http://nazwaserwera, a nie tak http:\\nazwaserwera.

 • W przypadku wprowadzania nazwy UNC lub lokalnego adresu sieciowego należy się upewnić, że są używane znaki kreski ułamkowej odwróconej (\), a nie kreski ułamkowej (/). Na przykład poprawny zapis powinien wyglądać tak \\nazwaserwera, a nie tak //nazwaserwera.

Uwaga

 • W środowiskach sieci niektórych firm ustawienia sieci lub serwera proxy mogą być wstępnie ustawione lub wyłączone przez administratora.