Zmienianie wygaszacza ekranu

System Windows jest dostarczany z wieloma wygaszaczami ekranu. Można także tworzyć własne wygaszacze ekranu, używając własnych obrazów zapisanych w komputerze. Wygaszacze można także zakupić u dostawców oprogramowania.

Ostrzeżenie

 • Wygaszacze ekranu należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł. Wygaszacze ekranu mogą zawierać złośliwe oprogramowanie lub programy szpiegujące. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozpoznawanie niebezpiecznych typów plików.

Pokaż wszystkie

Aby zainstalować wygaszacz ekranu

 • Aby uzyskać informacje o instalowaniu wygaszaczy ekranu, zobacz pomoc dla wygaszacza ekranu, który chcesz zainstalować. Można odinstalować wygaszacze ekranu zainstalowane przez użytkownika, natomiast wygaszacze ekranu dostarczone z systemem Windows nie mogą być odinstalowane.

Aby zmienić wygaszacz ekranu

 1. Otwórz aplet Ustawienia wygaszacza ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Wygaszacz ekranu.

 2. Na liście rozwijanej w obszarze Wygaszacz ekranu kliknij wygaszacz ekranu, którego chcesz użyć.

 3. Kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć, jak wygląda wybrany wygaszacz ekranu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby użyć obrazów jako pokazu slajdów

Można także utworzyć własny wygaszacz ekranu, którego działanie będzie polegało na wyświetlaniu wybranych obrazów i klipów wideo w postaci pokazu slajdów.

 1. Otwórz aplet Ustawienia wygaszacza ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Wygaszacz ekranu.

 2. Na liście rozwijanej w obszarze Wygaszacz ekranu kliknij pozycję Fotografie.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wybrać obrazy, które chcesz dodać do pokazu slajdów i określić inne opcje. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, należy poruszyć myszą lub nacisnąć dowolny klawisz.