Zmienianie domyślnego programu poczty e‑mail

Chociaż program Poczta systemu Windows jest domyślnym programem poczty e‑mail używanym przez przeglądarki sieci Web i inne programy obsługujące wysyłanie poczty e‑mail, można wybrać inny domyślny program poczty e‑mail. W każdym momencie jako domyślny program poczty e‑mail można ponownie ustawić program Poczta systemu Windows.

  1. Otwórz aplet Programy domyślne, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Programy domyślne.

  2. Kliknij polecenie Ustaw programy domyślne.

  3. W obszarze Programy kliknij program poczty e‑mail, którego chcesz używać, a następnie kliknij polecenie Ustaw ten program jako domyślny.

  4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga

  • Po pierwszym uruchomieniu niektórych programów poczty e‑mail wyświetlany jest komunikat z pytaniem, czy użytkownik chce korzystać z tego programu jako programu domyślnego. Jeśli użytkownik odpowie twierdząco, program stanie się domyślnym programem poczty e‑mail, nawet jeśli wcześniej w oknie Ustaw programy domyślne wybrano innym program.