Zmienianie systemu operacyjnego, który będzie uruchamiany domyślnie (uruchamianie wielu systemów operacyjnych)

Jeśli na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny, można wybrać system uruchamiany po włączeniu komputera. Konfiguracja, w której na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny, jest często nazywana konfiguracją z uruchamianiem wielu systemów operacyjnych.

  1. Otwórz aplet System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie System.

  2. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia.

  4. W obszarze Uruchamianie systemu na liście Domyślny system operacyjny kliknij system operacyjny, który ma być używany po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera.

Porada

  • Aby po włączeniu komputera można było wybrać system operacyjny, zaznacz pole wyboru Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych, a następnie kliknij liczbę sekund, przez jaką lista dostępnych systemów operacyjnych ma być wyświetlana przed automatycznym uruchomieniem domyślnego systemu operacyjnego.