Zmienianie ustawień językowych programu Internet Explorer

Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Program Internet Explorer umożliwia dodawanie języków w celu prawidłowego wyświetlania tekstów na stronach sieci Web oraz w pasku adresu. Należy pamiętać, że języki zainstalowane w programie Internet Explorer są dostępne tylko w witrynach sieci Web i w pasku adresu. Aby zmienić język przycisków i menu programu Internet Explorer, konieczne jest zainstalowanie jego odpowiedniej wersji językowej.

Pokaż wszystkie

Aby dodać język do programu Internet Explorer

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Języki.

 4. W oknie dialogowym Preferencje językowe kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie języka zaznacz język na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Powtarzaj kroki 4 i 5, aż dodane zostaną wszystkie używane języki.

 7. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga

 • Osoby posługujące się kilkoma językami mogą je ustawiać w preferowanej kolejności. Jeżeli witryna sieci Web jest dostępna w kilku językach, jej zawartość będzie wyświetlana w języku o najwyższym priorytecie. Aby zmienić kolejność języków, kliknij wybrany język, a następnie za pomocą przycisku Przenieś w górę lub przycisku Przenieś w dół ustaw języki według priorytetu.

Aby automatycznie wykrywać język strony sieci Web

Większość stron sieci Web zawiera informacje dotyczące języka oraz zestawu znaków, jakie powinny być stosowane przez przeglądarkę sieci Web podczas wyświetlania strony. Informacje tego typu znane są pod pojęciem kodowania języka. Program Internet Explorer zazwyczaj może określić właściwe kodowanie języka nawet wówczas, gdy strona sieci Web nie zawiera informacji o kodowaniu języka, pod warunkiem, że włączona jest funkcja automatycznego wyboru kodowania języka. Aby włączyć tę funkcję, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Przejdź do strony sieci Web.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, wskaż opcję Kodowanie, a następnie kliknij opcję Autowybór.

Aby ręcznie wybrać kodowanie języka strony sieci Web

Jeżeli funkcja automatycznego wyboru nie może określić właściwego kodowania języka, a użytkownik wie, jakie kodowanie powinno być użyte, może je wybrać ręcznie.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Przejdź do strony, dla której ma zostać wybrany język.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, wskaż opcję Kodowanie, wskaż opcję Więcej, a następnie kliknij właściwy język.

 4. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o pobranie składników obsługi języków, kliknij przycisk Pobierz.

Uwaga

Aby automatycznie pobierać czcionki

Jeżeli w celu wyświetlenia tekstu napisanego w określonym języku na komputerze musi zostać zainstalowana nowa czcionka, program Internet Explorer może ją pobrać automatycznie. Funkcja ta jest domyślnie włączona, jednakże poniższe czynności umożliwią jej ponowne włączenie w przypadku, gdy zostanie wyłączona przez inną osobę.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń przewiń listę do sekcji Pobieranie, a następnie w obszarze Pobieranie czcionki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć automatyczne instalowanie czcionek, kliknij opcję Wyłącz.

  • Aby umożliwić automatyczne instalowanie czcionek, kliknij opcję Włącz.

  • Aby program Internet Explorer monitował użytkownika o zgodę na zainstalowanie czcionki, kliknij przycisk Monituj.

 5. Kliknij dwa razy przycisk OK.