Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości e-mail

W programie Poczta systemu Windows można zaplanować automatyczne sprawdzanie nowej poczty e-mail albo sprawdzać pocztę e-mail ręcznie. Sprawdzanie ręczne jest przydatne, gdy użytkownik nie chce czekać aż do następnego zaplanowanego sprawdzenia nowych wiadomości w programie Poczta systemu Windows lub gdy użytkownik korzysta z telefonicznego połączenia z Internetem i nie chce, aby program Poczta systemu Windows nawiązywał połączenie automatycznie.

Pokaż wszystkie

Aby sprawdzać nową pocztę e-mail automatycznie

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

  3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Sprawdź, czy są nowe wiadomości co X min.

  4. Aby zmienić częstotliwość sprawdzania nowych wiadomości w programie Poczta systemu Windows, wpisz liczbę od 1 do 480 w polu Sprawdź, czy są nowe wiadomości co X min.

Aby sprawdzać nową pocztę e-mail ręcznie

  1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, wskaż polecenie Wyślij i odbierz, a następnie kliknij polecenie Wyślij i odbierz wszystkie.

    Program Poczta systemu Windows wyśle wszystkie wiadomości z folderu Skrzynka nadawcza i pobierze nową pocztę.

Porady

  • Aby sprawdzić nową pocztę bez wysyłania poczty znajdującej się w Skrzynce nadawczej, kliknij menu Narzędzia, wskaż polecenie Wyślij i odbierz, a następnie kliknij polecenie Odbierz wszystkie.

  • Aby wyłączyć automatyczne pobieranie nowej poczty e-mail, kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje, a następnie na karcie Ogólne wyczyść pole wyboru Sprawdź, czy są nowe wiadomości co X min.