Sprawdzanie dysku twardego pod kątem błędów

Użytkownik może ułatwić rozwiązanie niektórych problemów z komputerem i poprawić jego wydajność, upewniając się, że dysk twardy nie zawiera błędów.

 1. Otwórz folder Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Narzędzia, a następnie w obszarze Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Aby automatycznie naprawić problemy z plikami i folderami wykryte podczas skanowania, zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików. W przeciwnym razie sprawdzenie dysku spowoduje jedynie zgłoszenie problemów, ale nie zostaną one rozwiązane.

  Aby przeprowadzić dokładne sprawdzanie dysku, zaznacz pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory. Ten rodzaj skanowania umożliwia podjęcie próby znalezienia i naprawienia błędów fizycznych na dysku twardym i może potrwać znacznie dłużej.

  Aby sprawdzić zarówno błędy systemu plików, jak i błędy fizyczne, zaznacz oba pola wyboru — Automatycznie napraw błędy systemu plików oraz Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory.

 4. Kliknij przycisk Start.

W zależności od rozmiaru dysku twardego sprawdzanie może potrwać kilka minut. Aby uzyskać optymalne wyniki, podczas sprawdzania błędów nie należy korzystać z komputera do innych zadań.

Uwaga

 • Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików dla dysku, który jest w użyciu (na przykład dla partycji zawierającej system Windows), spowoduje wyświetlenie monitu o przełożenie procedury sprawdzania dysku do następnego uruchomienia komputera.