Chess Titans to złożona gra strategiczna, w której powodzenie zależy od skutecznego planowania, zwracania uwagi na przeciwnika i dostosowywania ruchów do bieżącej sytuacji w grze.

Strategia gry w szachy jest skomplikowanym zagadnieniem, któremu poświęcono setki książek, pozwalających doskonalić swoje umiejętności. Gracze, którzy coraz bardziej interesują się grą, często szukają bardziej zaawansowanych informacji. Zasób wiedzy, który tu można przedstawić, jest ograniczony do omówienia celu gry, rozpoczęcia gry i zasad ruchu poszczególnych figur.

Celem gry jest zadanie mata królowi przeciwnika. Każdy gracz ma jedną figurę króla. W miarę zdobywania figur przeciwnika jego król jest coraz bardziej narażony na ataki. Wygrywasz grę, kiedy król przeciwnika nie może uciec przed atakiem figur przed wykonaniem następnego ruchu gracza atakującego. Kiedy pod figurą króla pojawi się czerwony kwadrat, przeciwnik zadał mata i wygrał.

Na początku gry na szachownicy znajdują się dwie grupy po 16 figur, ustawione w dwóch rzędach. Każda figura zajmuje jedno pole. Podczas ruchu figur po szachownicy przeciwnicy starają się zająć to samo pole. Jeśli można postawić figurę na polu, które jest zajęte przez figurę przeciwnika, następuje zbicie tej figury i usunięcie z szachownicy. W ten sposób liczba figur przeciwnika (i jego siła) maleje.

Pokaż wszystkie

Aby zagrać w grę Chess Titans:

 1. Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, klikając polecenie Wszystkie programy, klikając polecenie Gry, a następnie klikając polecenie Eksplorator gier.

 2. Kliknij dwukrotnie nazwę Chess Titans.

  Jeśli gra Chess Titans nie jest dostępna, być może należy włączyć funkcję Gry. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji Gry, zobacz Gdzie są moje gry?

  Jeśli nie istnieje zapisana gra, w grze Chess Titans zostanie uruchomiona nowa gra. Jeśli istnieje zapisana rozgrywka, można ją kontynuować.

 3. Aby wykonać pierwszy ruch, kliknij figurę, a następnie kliknij pole, na którym chcesz ją ustawić.

  Gracze wykonują ruchy na zmianę, w jednym ruchu przesuwając po szachownicy tylko jedną figurę. Pola, na których można ustawić figury, mają kolor niebieski. Pola, z których można zbić figurę przeciwnika, mają kolor czerwony. Gracz nie może postawić figury na polu zajętym przez swoją figurę, ale dowolna figura może zbić każdą figurę należącą do przeciwnika. Sześć typów figur, z których składa się armia, może wykonywać następujące ruchy:

  • Piony. Piony mogą poruszać się tylko do przodu o jedno pole. W pierwszym ruchu pion może przemieścić się o jedno lub dwa pola. Podczas bicia piony zajmują pole leżące z przodu po przekątnej.

  • Wieża. Wieża może przemieszczać się do przodu, do tyłu lub na boki o dowolną liczbę pól.

  • Skoczek. Skoczek wykonuje ruch o dwa pola w dowolnym kierunku, a następnie skręca o 90 stopni i przemieszcza się o jedno pole. Skoczek jest jedyną figurą, która wykonując ruch, może przeskoczyć nad innymi figurami. Wszystkie pozostałe figury muszą się zatrzymać, jeśli napotkają inną figurę (niezależnie od koloru) na swej drodze.

  • Goniec. Goniec przemieszcza się po przekątnych szachownicy w dowolnym kierunku o dowolną liczbę pól.

  • Hetman. Hetman może przemieścić się po linii prostej w dowolnym kierunku (do przodu, do tyłu, na boki i po przekątnych) o dowolną liczbę pól. Obok króla hetman jest najbardziej wartościową figurą.

  • Król. Król może przemieścić się o jedno pole w dowolnym kierunku. Jest trudny do obrony, porusza się powoli i jest najcenniejszą figurą, którą trzeba chronić przed przeciwnikiem.

Porady

 • Podczas pierwszej rozgrywki można wybrać stopień trudności między 1 a 10.

 • Ćwicz cierpliwość. Kiedy widzisz dobry ruch, poczekaj chwilę i poszukaj lepszego posunięcia.

 • Korzystaj z roszady. W jednym ruchu, mającym na celu obronę króla, możesz przesunąć króla o dwa pola w bok i wieżę na pole, które przeskoczył król. Roszadę można wykonać tylko wtedy, gdy między królem i wieżą nie ma innych figur, gdy żadna z przesuwanych figur nie wykonała wcześniej ruchu i jeżeli roszada nie wystawi króla na bezpośredni atak. Jeśli roszada jest możliwa, kolor pola, na które można przesunąć króla, zmieni się na purpurowy. Po kliknięciu tego pola nastąpi przesunięcie króla i wieży.

 • Bicie w przelocie. Jeżeli pion jednej ze stron może zbić pion przeciwnika, który nie wykonał ruchu, to można zagrożony pion przesunąć o dwa pola do przodu. W ten sposób przez jeden ruch pion jest bardziej podatny na atak. W następnym ruchu przeciwnik może przesunąć się na pole zajmowane przez pion lub na pole za nim i zbić pion. Po tym ruchu pion znów jest zagrożony. Piony obu stron są zagrożone takim posunięciem.

 • Promocja piona. Pion, który przemaszeruje przez szachownicę i osiągnie ostatnią linię, może być zamieniony na wieżę, skoczka, gońca lub hetmana. W ten sposób zwiększa się liczba silnych figur w armii. Wybór hetmana najczęściej jest najlepszym rozwiązaniem.

Aby dostosować opcje gry:

W oknie dialogowym Opcje można dostosować poziom trudności i inne opcje gry.

 1. Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, klikając polecenie Wszystkie programy, klikając polecenie Gry, a następnie klikając polecenie Eksplorator gier.

 2. Kliknij dwukrotnie nazwę Chess Titans.

  Jeśli gra Chess Titans nie jest dostępna, być może należy włączyć funkcję Gry. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji Gry, zobacz Gdzie są moje gry?

 3. Kliknij menu Gra, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 4. Zaznacz pola wyboru tych opcji, które chcesz włączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zapisywać gry i kontynuować je

 • Jeśli chcesz dokończyć grę później, wystarczy zamknąć grę i kliknąć przycisk Zapisz. Przy kolejnym uruchomieniu programu pojawi się monit o kontynuowanie zapisanej gry. Aby ją kontynuować, kliknij przycisk Tak.