Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

W celu utworzenia partycji lub woluminu (te dwa terminy są używane wymiennie) na dysku twardym należy dysponować nieprzydzielonym (wolnym) obszarem na dysku twardym lub wolnym miejscem na partycji rozszerzonej dysku twardego.

Jeśli na dysku twardym nie ma nieprzydzielonego obszaru, można go utworzyć, zmniejszając istniejącą partycję, usuwając partycję lub używając programu do dzielenia na partycje innego producenta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Czy dysk twardy można ponownie podzielić na partycje?. Aby uzyskać więcej informacji o ponownym formatowaniu dysku twardego, zobacz sekcję „Co to jest ponowne formatowanie?” poniżej.

Pokaż wszystkie

Tworzenie i formatowanie partycji (woluminu)

Podczas tworzenia partycji na dysku podstawowym przy użyciu przystawki Zarządzanie dyskami pierwsze trzy utworzone woluminy zostaną sformatowane jako partycje podstawowe. Począwszy od czwartego woluminu, następne woluminy będą skonfigurowane jako dyski logiczne na partycji rozszerzonej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to są partycje i dyski logiczne?

 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, System i konserwacja, Narzędzia administracyjne, a następnie dwukrotnie klikając polecenie Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W okienku nawigacji w obszarze Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielony obszar dysku twardego, a następnie kliknij opcję Nowy wolumin prosty.

 4. W Kreatorze nowych woluminów prostych kliknij przycisk Dalej.

 5. Wpisz rozmiar woluminu, który chcesz utworzyć (w megabajtach, MB), lub zatwierdź domyślny rozmiar maksymalny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Zatwierdź domyślną literę dysku lub wybierz inną literę dysku, która będzie służyła do identyfikacji partycji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W oknie dialogowym Formatowanie partycji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie chcesz formatować woluminu od razu, kliknij opcję Nie formatuj tego woluminu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Aby sformatować wolumin z ustawieniami domyślnymi, kliknij przycisk Dalej.

 8. Przejrzyj wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Formatowanie istniejącej partycji (woluminu)

Ostrzeżenie

 • Sformatowanie woluminu spowoduje zniszczenie wszystkich danych przechowywanych na partycji. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej ważnych danych przed rozpoczęciem tej procedury.

 • Nie można sformatować dysku ani partycji, które są obecnie w użyciu, w tym partycji zawierającej system Windows.

 • Szybkie formatowanie to opcja formatowania umożliwiająca utworzenie nowej tabeli plików bez całkowitego zastąpienia lub usunięcia woluminu. Opcja szybkiego formatowania zapewnia znacznie szybsze formatowanie niż opcja normalnego formatowania, która powoduje całkowite usunięcie wszelkich istniejących danych z woluminu.

 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, System i konserwacja, Narzędzia administracyjne, a następnie dwukrotnie klikając polecenie Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W okienku nawigacji w obszarze Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz sformatować, a następnie kliknij polecenie Formatuj.

 4. Aby sformatować wolumin przy użyciu ustawień domyślnych, w oknie dialogowym Formatowanie kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Co to jest ponowne formatowanie?

Ponowne formatowanie oznacza formatowanie dysku twardego lub partycji, która była już wcześniej sformatowana lub która zawiera zapisane dane. Ponowne formatowanie dysku powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych.

W przeszłości ponowne formatowanie dysku twardego i ponowną instalację systemu Windows zalecano w niektórych przypadkach jako metodę rozwiązywania poważnych problemów z komputerem. Takie podejście umożliwiało usunięcie problemu kosztem usunięcia wszystkich danych na komputerze. Użytkownik musiał następnie ponownie zainstalować programy przy użyciu oryginalnych dysków lub plików instalacyjnych, a następnie przywrócić z utworzonych wcześniej kopii zapasowych wszystkie pliki osobiste, takie jak dokumenty, pliki z muzyką i obrazy.

Obecna wersja systemu Windows oferuje kilka opcji odzyskiwania, które są mniej drastyczne i od których powinno się rozpocząć rozwiązywanie problemów z komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „opcje odzyskiwania systemu” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows. Ponowne formatowanie i instalacja to rozwiązanie, które powinno być brane pod uwagę tylko w ostateczności, gdy wszystkie pozostałe opcje odzyskiwania i diagnostyki okażą się nieskuteczne.

Nie można sformatować ponownie dysku ani partycji, które są obecnie w użyciu, w tym partycji zawierającej system Windows. Jest to zabezpieczenie, które zapobiega przypadkowemu usunięciu systemu Windows. Aby sformatować ponownie dysk twardy komputera i zainstalować na nowo system Windows, należy uruchomić ponownie komputer przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows (tę czynność określa się często mianem rozruchu z dysku instalacyjnego). Podczas instalacji można na nowo podzielić dysk twardy na partycje i sformatować go, a następnie ponownie zainstalować system Windows. Pliki i programy zostaną usunięte w ramach tego procesu, dlatego przed rozpoczęciem należy utworzyć kopie zapasowe danych i plików programów. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.