Dostosowywanie paska bocznego systemu Windows

Pasek boczny systemu Windows można dostosować, ukrywając go, sprawiając, że będzie zawsze na wierzchu innych okien, dodając do niego gadżety i usuwając je czy odłączając od niego gadżety, aby umieścić je na pulpicie.

Pasek boczny systemu Windows
Windows Pasek boczny
Pokaż wszystkie

Aby otworzyć pasek boczny

 • Otwórz Pasek boczny systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Pasek boczny systemu Windows.

Porada

 • Pasek boczny systemu Windows można też otworzyć, klikając przycisk StartPrzycisk Start, wpisując ciąg pasek boczny w polu wyszukiwania, a następnie naciskając klawisz ENTER.

Aby odszukać pasek boczny

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę‌ paska bocznego Ikona paska bocznego systemu Windows w obszarze powiadomień (na prawym skraju paska zadań), a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Uwaga

  • Nie można zmienić szerokości paska bocznego. Można jednak odłączać od paska bocznego gadżety i umieszczać je w dowolnym miejscu na pulpicie:

   • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Ikona programu paska bocznego systemu Windows paska bocznego, a następnie kliknij polecenie Zakończ.

Aby zamknąć pasek boczny

Zamknięcie paska bocznego nie powoduje zamknięcia odłączonych gadżetów na pulpicie.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek boczny, a następnie kliknij polecenie Zamknij pasek boczny.

  Aby ponownie otworzyć pasek boczny, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Ikona programu paska bocznego systemu Windows paska bocznego w obszarze powiadomień (na prawym skraju paska zadań), a następnie kliknij polecenie Otwórz.

Aby zakończyć działanie paska bocznego

Zakończenie działania paska bocznego powoduje zamknięcie go i zamknięcie wszystkich gadżetów. Powoduje też usunięcie ikony paska bocznego z obszaru powiadomień.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Ikona programu paska bocznego systemu Windows paska bocznego, a następnie kliknij polecenie Zakończ.

Aby zawsze wyświetlać pasek boczny i gadżety na wierzchu innych okien

Pasek boczny i odłączone gadżety na pulpicie można zachować na wierzchu innych otwartych okien. Gdy otwarte okna są zmaksymalizowane, są automatycznie zablokowane przy pasku bocznym.

 1. Otwórz okno właściwości paska bocznego systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek boczny systemu Windows.

 2. Zaznacz pole wyboru Pasek boczny jest zawsze nad innymi oknami i kliknij przycisk Zastosuj.
  – lub –
  Kliknij prawym przyciskiem myszy odłączony gadżet, a następnie kliknij polecenie Zawsze na wierzchu.

Aby dodać gadżet

Do paska bocznego można dodać dowolny zainstalowany gadżet. W razie potrzeby można dodać kilka wystąpień jednego gadżetu. Jeśli na przykład użytkownik śledzi godzinę w dwóch strefach czasowych, może dodać dwa wystąpienia gadżetu Zegar i ustawić odpowiednio godzinę na każdym z nich.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek boczny, a następnie kliknij polecenie Dodaj gadżety.

 2. Kliknij dwukrotnie gadżet, aby go dodać.

Aby zmienić kolejność, w jakiej gadżety są wyświetlane na pasku bocznym

 • Przeciągnij gadżet w nowe miejsce na pasku bocznym.

Aby umieścić gadżet na pulpicie

Gadżety można odłączać od paska bocznego i umieszczać w dowolnym miejscu na pulpicie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy gadżet, który chcesz odłączyć, a następnie kliknij polecenie Odłącz od paska bocznego.

 2. Przeciągnij gadżet w nowe miejsce na pulpicie.

Uwagi

 • Aby przenieść gadżet ponownie na pasek boczny, kliknij prawym przyciskiem myszy ten gadżet i kliknij polecenie Dołącz do paska bocznego.

 • Rozmiary gadżetów wyświetlanych na pasku bocznym są niezmienne. Ale wiele gadżetów jest nieco powiększanych po odłączeniu od paska bocznego i umieszczeniu na pulpicie.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy gadżet, który chcesz odłączyć, a następnie kliknij polecenie Odłącz od paska bocznego.

  2. Przeciągnij gadżet w nowe miejsce na pulpicie.

Aby usunąć gadżet z paska bocznego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni gadżet, a następnie kliknij polecenie Zamknij gadżet.

Aby przywrócić gadżet

Aby ponownie dodać do paska bocznego gadżet wcześniej z niego usunięty, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij znak plus (+) u góry paska bocznego, aby otworzyć Galerię gadżetów.

  Przycisk Dodaj gadżet
  Przycisk Dodaj gadżet
 2. Przejdź do gadżetu, który chcesz przywrócić, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj.

Porada

 • Aby przywrócić lub przenieść gadżet, można go po prostu przeciągnąć w odpowiednie miejsce.

Aby wyszukać gadżety zainstalowane na komputerze

 1. Kliknij znak plus (+) u góry paska bocznego, aby otworzyć Galerię gadżetów.

  Przycisk Dodaj gadżet
  Przycisk Dodaj gadżet
 2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę gadżetu, który chcesz znaleźć. W miarę wpisywania na liście gadżetów wyświetlane są najlepiej pasujące elementy.

Porada

 • Można dodatkowo zawęzić wyszukiwanie, klikając strzałkę po prawej stronie pola wyszukiwania i wybierając jedną z pozycji listy. Na przykład kliknięcie opcji Ostatnio zainstalowane gadżety ogranicza wyszukiwanie do gadżetów zainstalowanych w ciągu ostatnich 30 dni.

Aby zmienić opcje konkretnego gadżetu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy gadżet, którego ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Opcje.

Uwaga

 • Niektóre gadżety nie mają opcji.

Aby odinstalować gadżet

 1. Kliknij znak plus u góry paska bocznego, aby otworzyć Galerię gadżetów.

  Przycisk Dodaj gadżet
  Przycisk Dodaj gadżety
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni gadżet, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Uwaga

 • Odinstalowane gadżety systemu Windows można przywrócić do Galerii gadżetów, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz okno właściwości paska bocznego systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek boczny systemu Windows.

  2. Kliknij pozycję Przywróć gadżety zainstalowane z systemem Windows.

Aby przenieść pasek boczny

Pasek boczny można przesunąć do lewej strony ekranu, a w razie używania wielu monitorów — na inny monitor.

 1. Otwórz okno właściwości paska bocznego systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek boczny systemu Windows.

 2. W obszarze Wyświetl pasek boczny po tej stronie ekranu wybierz odpowiednią stronę ekranu.

 3. W obszarze Wyświetl pasek boczny na monitorze wybierz odpowiedni monitor.

Aby umieścić pasek boczny na innym monitorze

W razie używania więcej niż jednego monitora pasek boczny można umieścić na dowolnym z nich.

 1. Otwórz okno właściwości paska bocznego systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek boczny systemu Windows.

 2. W obszarze Wyświetl pasek boczny na monitorze wybierz odpowiedni monitor.

Aby przełączać się między gadżetami za pomocą skrótu klawiaturowego

 • Naciśnij klawisze logo systemu Windows Klawisz logo Windows+G, a następnie naciskaj klawisz G, aby przełączać się między gadżetami.