Pokaz: Udostępnianie plików i folderów w systemie Windows Vista

Obraz szpuli filmowej

Obejrzyj ten pokaz, aby dowiedzieć się, jak udostępniać pliki i foldery innym osobom, aby mogły je wyświetlać i edytować.

Przeczytaj transkrypcję

Pliki i foldery zapisane w komputerze można udostępnić innym osobom, aby mogły je wyświetlać i edytować. Osoby takie mogą wówczas na przykład czytać i edytować dokument zapisany w folderze Dokumenty na tym komputerze albo przeglądać zdjęcia z Twojego ostatniego urlopu.

Zobaczmy, w jaki sposób możesz za pomocą systemu Windows Vista udostępniać pliki i foldery osobom korzystającym z tego komputera lub sieci.

Załóżmy, że jesteś właśnie po urlopie. Masz wiele zdjęć i po skopiowaniu ich do komputera chcesz je pokazać rodzinie i znajomym. Najpierw włącz funkcję udostępniania plików i folderów publicznych w aplecie Centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania.

Najprostszym sposobem udostępnienia plików — takich jak te zdjęcia — jest użycie folderu publicznego. Folder publiczny jest automatycznie tworzony przez system Windows i zawiera gotowe do użycia foldery na dokumenty, zdjęcia i pliki innego typu. Wszystkie pliki umieszczone w folderze publicznym są dostępne dla innych osób. Aby udostępnić zdjęcia z urlopu, przeciągnij je z folderu na komputerze do folderu Obrazy publiczne. Od tej chwili każda osoba posiadająca konto na tym komputerze może obejrzeć te zdjęcia.

A co zrobić, aby udostępnić zdjęcie lub inny plik tylko jednej lub dwóm osobom? W takim przypadku najlepiej udostępnić plik przez ustawienie opcji tylko dla tego jednego pliku. W tym celu odszukaj plik, który chcesz udostępnić. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Udostępnij. Wyświetlona zostanie lista osób posiadających konta na tym komputerze. Kliknij nazwy użytkowników, którym chcesz udostępnić plik, kliknij przycisk Dodaj, a następnie przycisk Udostępnij. W przypadku osób korzystających z tego komputera udostępnianie na tym się kończy!

Jeśli jednak chcesz go udostępnić osobom używającym innych komputerów w sieci domowej, to jeszcze nie wszystko. Po pierwsze wszystkie komputery w sieci powinny należeć do tej samej grupy roboczej. Grupa robocza to grupa komputerów podłączonych do sieci i korzystających ze wspólnych zasobów, takich jak drukarki czy pliki. Przy konfiguracji sieci system Windows automatycznie tworzy grupę roboczą i nadaje jej nazwę. Aby dowiedzieć się więcej o grupach roboczych i o sposobie zmiany ich nazw, poszukaj hasła „grupa robocza”, korzystając z funkcji Pomoc i obsługa techniczna.

Po drugie w aplecie Centrum sieci i udostępniania sprawdź, czy typ lokalizacji sieciowej jest ustawiony na wartość Sieć prywatna, co oznacza, że ten komputer widzi inne komputery w sieci i ma do nich dostęp. Aby zmienić to ustawienie, kliknij przycisk Dostosuj.

Teraz każda z wybranych osób w sieci będzie mogła odnaleźć udostępnione pliki. To wszystko! Teraz już wiesz, jak udostępniać pliki i foldery.