Pokaz: Korzystanie z Poczty systemu Windows

Obraz szpuli filmowej

Poczta elektroniczna to szybki i wygodny sposób komunikacji z innymi osobami. Ten pokaz stanowi wprowadzenie do programu pocztowego Windows Mail, który wchodzi w skład systemu Windows. Dowiesz się, jak wyświetlać i sortować wiadomości e‑mail w Skrzynce odbiorczej, tworzyć i wysyłać nowe wiadomości, dołączać pliki do wiadomości i usuwać zbędne wiadomości.

Przeczytaj transkrypcję

Windows Mail jest to program dostarczany z systemem Windows, który zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do wysyłania i odbierania wiadomości e‑mail oraz zarządzania nimi.

Aby rozpocząć, musisz mieć połączenie z Internetem oraz posiadać adres e‑mail. Jedno i drugie możesz uzyskać od niemal każdego usługodawcy internetowego.

Program Windows Mail możesz uruchomić z menu Start. Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest wprowadzenie informacji otrzymanych od usługodawcy internetowego.

Po wykonaniu tego kroku na ekranie pojawi się Skrzynka odbiorcza. Skrzynka odbiorcza to miejsce, gdzie wyświetlane są wszystkie odebrane wiadomości e‑mail.

Zanim przyjrzymy się wiadomościom w Skrzynce odbiorczej, napiszmy i wyślijmy do kogoś wiadomość e‑mail. Aby utworzyć nową wiadomość, kliknij przycisk Utwórz pocztę. Każda wysyłana wiadomość musi mieć adres e‑mail osoby, do której jest wysyłana. Jeśli chcesz wysłać wiadomość do więcej niż jednej osoby, rozdziel poszczególne adresy e‑mail przecinkami… w taki sposób. Tutaj, w wierszu Temat, podajmy krótki opis wiadomości, a następnie tutaj, w obszarze wiadomości, wpiszmy to, co mamy do powiedzenia.

Jeżeli chcesz, możesz również dołączyć do wiadomości e‑mail pliki lub obrazy. Aby „dołączyć” do wiadomości dokument lub obraz, kliknij przycisk „spinacza” i wybierz plik lub obraz, który chcesz dodać. Zauważ, że nazwa obrazu pojawia się tutaj.

Gdy już masz w swojej wiadomości e-mail wszystko, co trzeba, możesz ją wysłać. Aby upewnić się, że wiadomość została wysłana, możesz zajrzeć tutaj, do folderu Elementy wysłane. Kopia każdej wysłanej wiadomości jest zapisywana tutaj na wypadek, gdyby była potrzebna później.

Program Windows Mail automatycznie sprawdza, czy masz nową pocztę i aktualizuje Skrzynkę odbiorczą.. Ale możesz w każdej chwili samodzielnie sprawdzić, czy masz nowe wiadomości, klikając ten przycisk. Zdaje się, że właśnie pojawiła się nowa wiadomość.

Zauważ, że ma taki sam wiersz tematu z literami „ODP”. W ten sposób możesz poznać, że jest to odpowiedź na inną wiadomość. Natomiast ten spinacz informuje, że do wiadomości został dołączony plik lub obraz. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby ją otworzyć. Aby odpowiedzieć na nią, kliknij tutaj.

Spójrzmy teraz na pozostałe wiadomości w Skrzynce odbiorczej i na to, jak można je organizować. Kliknij nagłówek dowolnej kolumny — Od, Temat lub Odebrano — aby posortować wiadomości według danej kategorii.

Aby wyświetlić wiadomości w kolejności alfabetycznej według nadawców, kliknij przycisk Od. Aby wyświetlić wiadomości według daty ich odebrania, kliknij przycisk Odebrano. Najnowsze wiadomości znajdują się u góry. Ponownie kliknij przycisk Odebrano, a wiadomości zostaną posortowane od najstarszych do najnowszych. Zauważ, jak ta strzałka zmieniła swój kierunek.

I na koniec — aby pozbyć się niepotrzebnej wiadomości, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Usuń. Wszystkie usuwane wiadomości są przenoszone do folderu Elementy usunięte. Wiadomości pozostają w tym folderze do czasu ich trwałego usunięcia.

Teraz wiesz już, w jaki sposób używać programu Windows Mail do wysyłania i odbierania wiadomości oraz zarządzania nimi.