Protokół transferu plików (FTP) często zadawane pytania

Poniżej zamieszczono odpowiedzi na typowe pytania dotyczące protokołu FTP.

Pokaż wszystkie

Co to jest protokół FTP?

Protokół transferu plików (FTP) to protokół używany do transferu plików w Internecie. Najczęściej protokół FTP używany jest do udostępniania plików do pobrania; protokołu FTP można jednak używać do przekazywania stron sieci Web przy budowaniu witryny sieci Web lub umieszczania zdjęć cyfrowych w witrynie udostępniania obrazów.

Jak uruchomić protokół FTP?

Aby uruchomić protokół FTP w programie Internet Explorer, wpisz adres FTP na pasku adresu lub kliknij łącze FTP na stronie sieci web. Po kliknięciu łącza wyświetlone zostanie pytanie, czy zapisać plik czy otworzyć go. (Jeżeli używasz innej przeglądarki sieci Web, postępuj według instrukcji z nią dostarczonych.)

Adresy FTP rozpoczynają się od skrótu „ftp://”, a nie od „http://”. Na przykład, aby przejść do witryny FTP firmy Microsoft, wpisz ftp://ftp.microsoft.com, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jak uzyskać dostęp do witryn FTP i pobierać pliki?

  1. Na pasku adresu przeglądarki sieci Web wpisz adres internetowy (URL) witryny FTP, z którą chcesz się połączyć (na przykład, ftp://ftp.microsoft.com/), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Witryna FTP otworzy się i można będzie wykonać następujące czynności:

    • Aby otworzyć plik lub folder, kliknij go.

    • Aby pobrać plik lub folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie w programie Internet Explorer, kliknij polecenie Zapisz cel jako. Jeżeli używasz innej przeglądarki sieci Web, postępuj według instrukcji z nią dostarczonych.

Jeżeli właściciel witryny FTP udzielił Ci uprawnień, możesz również otworzyć witrynę w oknie Eksploratora Windows. Aby otworzyć witrynę w ten sposób, w programie Internet Explorer kliknij przycisk Strona, a następnie kliknij polecenie Otwórz witrynę FTP w programie Windows Explorer. Aby pobrać plik lub folder, w nowym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj do folderu.

Jak przekazać pliki do witryny FTP?

Aby przekazać pliki do witryny FTP, zazwyczaj potrzebne będą odpowiednie uprawnienia uzyskane od właściciela witryny. Musi on również nadać Ci nadać użytkownika i hasło, potrzebne do zarejestrowania się w witrynie FTP.

  1. Otwórz witrynę FTP w przeglądarce.

  2. Kliknij przycisk Strona, a następnie kliknij polecenie Otwórz witrynę FTP w programie Windows. Jeżeli używasz innej przeglądarki sieci web, postępuj według instrukcji z nią dostarczonych. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. W Eksploratorze Windows naciśnij klawisz ALT, kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij polecenie Logowanie jako.

  4. Wpisz nazwę użytkownika user i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

Po zarejestrowaniu można kopiować pliki do witryny FTP, używając metody kopiuj i wklej.

Czy mogę używać serwera FTP do kopiowanie lub przenoszenia plików między witrynami sieci Web?

Tak, ale nie bezpośrednio między stronami. Najpierw za pośrednictwem serwera FTP należy pobrać pliki do komputera, a następnie ponownie korzystając z FTP przekazać je do innej witryny sieci Web.