Poniżej podano odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nazw plików i rozszerzeń nazw plików.

Pokaż wszystkie

Co to jest rozszerzenie nazwy pliku?

Rozszerzenie nazwy pliku jest zestawem znaków ułatwiającym systemowi Windows określenie, jakiego typu informacje są zawarte w pliku i jaki program powinien być używany do otwierania tego pliku. Nazwa rozszerzenie wynika z faktu, że jest ono dodawane na końcu nazwy pliku, po kropce. W nazwie mójplik.txt rozszerzeniem jest txt. System Windows jest w ten sposób informowany, że jest to plik tekstowy, który może być otwarty w programie skojarzonym z tym rozszerzeniem, na przykład w programach WordPad czy Notatnik.

Jak można kontrolować, które aplikacje są skojarzone z danym rozszerzeniem nazwy pliku?

Każdy program zainstalowany w komputerze otwiera jeden lub więcej typów plików, z których każdy jest identyfikowany przez rozszerzenie nazwy pliku. Jeżeli więcej niż jeden program w komputerze może otwierać dany typ pliku, jeden z programów jest ustawiany jako domyślny. Aby zmienić program, w którym pliki danego typu są otwierane automatycznie, zobacz Zmienianie programu, który otwiera typ pliku.

Jaka jest maksymalna długość nazwy pliku?

System Windows zwykle ogranicza długość nazwy pliku do 260 znaków. Mimo to nazwa pliku musi być w rzeczywistości krótsza, ponieważ w długość nazwy jest wliczana pełna ścieżka (na przykład C:\Program Files\nazwa_pliku.txt). Z tego powodu czasami może wystąpić błąd przy kopiowaniu pliku o bardzo długiej nazwie pliku do lokalizacji, której ścieżka jest dłuższa niż ścieżka w bieżącej lokalizacji.

Jakie znaki nie mogą być używane w nazwach plików?

W nazwach plików nie można używać żadnego z poniższych znaków: \ / ? : * " > < |

Jak można wyświetlić rozszerzenia nazw plików w nazwach plików?

Domyślnie system Windows ukrywa rozszerzenia nazw plików, aby nazwy plików były bardziej czytelne, lecz można sprawić, by rozszerzenia były widoczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie rozszerzeń nazw plików.

Jak można zmienić rozszerzenie nazwy pliku?

W normalnej sytuacji rozszerzenia nazw plików nie powinny być zmieniane, ponieważ w wyniku tego otwieranie lub edytowanie pliku może być niemożliwe. Mimo to czasami zmiana rozszerzenia nazwy pliku może by przydatna, na przykład, gdy jest konieczna zmiana pliku tekstowego (.txt) w plik HTML (.htm), aby mógł być przeglądany w przeglądarce sieci Web. Aby zmienić rozszerzenie nazwy pliku, należy najpierw sprawdzić, czy rozszerzenia nazwy pliku są widoczne. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz zmienić i kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń rozszerzenie nazwy pliku, wpisz nowe rozszerzenie i naciśnij klawisz ENTER. System Windows wyświetli ostrzeżenie, że zmiana rozszerzenia nazwy pliku może spowodować, że plik nie będzie działać poprawnie. Jeśli masz pewność, że wpisywane rozszerzenie jest obsługiwane przez program, którego używasz, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zmianę.