Znajdowanie plików i folderów na innych komputerach w sieci

Folder Sieć umożliwia wygodny dostęp do komputerów w sieci. W tym folderze można zobaczyć zawartość komputerów w sieci oraz znaleźć udostępnione pliki i foldery.

 1. Otwórz folder Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Sieć.

  Powinny być w nim widoczne wszystkie komputery i urządzenia podłączone do sieci. Jeśli nie widać komputerów, które powinny być widoczne, może to oznaczać, że odnajdowanie sieci na tym lub na innym komputerze jest wyłączone.

  Aby włączy odnajdowanie sieci

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Centrum sieci i udostępniania.

  2. Jeśli funkcja odnajdowania sieci jest wyłączona, kliknij przycisk strzałki Obraz przycisku strzałki‌, aby rozwinąć sekcję.
  3. Kliknij opcję Włącz odnajdowanie sieci, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest odnajdywanie sieci?

  Uwaga

  • Jeśli inne komputery w sieci pracują pod kontrolą systemu Windows XP i nie widać ich w folderze Sieć, może okazać się konieczna zmiana nazwy grupy roboczej na tych komputerach (aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozwiązywanie problemów ze znajdowaniem komputerów w sieci domowej) oraz włączenie udostępniania plików i drukarek (aby uzyskać więcej informacji, na komputerze z systemem Windows XP wyszukaj hasło „Udostępnianie plików i folderów” w Pomocy i obsłudze technicznej).

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę komputera, aby zobaczyć pliki i foldery, do których masz dostęp.

  Uwagi

  • Jeśli nazwa użytkownika i hasło są inne na komputerze, na którym obecnie pracujesz niż na komputerze, do którego próbujesz uzyskać dostęp, może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie informacji logowania. Można automatycznie łączyć się z innym komputerem w sieci, przechowując swoje hasło. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przechowywanie haseł do automatycznego logowania.

  • Jeśli inny komputer jest skonfigurowany, aby zezwalać na dostęp wszystkim użytkownikom sieci, nastąpi automatyczne podłączenie, ale tylko z uprawnieniami gościa. Oznacza to, że użytkownik będzie miał dostęp tylko do plików w folderze publicznym. Można automatycznie łączyć się z innym komputerem w sieci, przechowując swoje hasło.

Aby znaleźć pliki na zmapowanym dysku

Dysk zmapowany to udostępniony folder lub komputer w sieci, do którego tworzony jest skrót na komputerze lokalnym. Do każdego dysku zmapowanego przypisana jest litera, na przykład D.

 1. Otwórz folder Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Komputer.

  Wszystkie dyski zmapowane są wyświetlone w obszarze Lokalizacja sieciowa.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku zmapowanego, aby zobaczyć pliki i foldery, do których masz dostęp.