Formatowanie dysków i stacji

Dyski twarde, będące podstawowymi urządzeniami magazynującymi na komputerze, należy sformatować przed użyciem. Formatowanie dysku polega na skonfigurowaniu dysku przy użyciu systemu plików, aby system Windows mógł przechowywać informacje na dysku. Dyski twarde w nowych komputerach z systemem Windows są już sformatowane. W przypadku zakupu dodatkowego dysku twardego w celu zwiększenia możliwości magazynowania na komputerze może wystąpić konieczność jego sformatowania.

Inne typy urządzeń magazynujących, na przykład wiele dysków flash USB lub karty pamięci flash, mogą być wstępnie sformatowane przez producenta. Dyski CD i DVD używają formatów innych od formatów dysków twardych i wymiennych urządzeń magazynujących. Aby uzyskać informacje dotyczące formatowania dysków CD lub DVD, zobacz temat Którego formatu dysków CD lub DVD należy używać?

Ostrzeżenie

  • Formatowanie powoduje wymazanie wszystkich informacji znajdujących się na dysku twardym. Jeśli na formatowanym dysku znajdują się dane, zostaną usunięte.

Poniżej wymieniono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące formatowania dysków i stacji.

Pokaż wszystkie

Jak często należy pamiętać o formatowaniu dysków?

Zazwyczaj tylko podczas dodawania dodatkowego urządzenia magazynującego do komputera. Jeśli w komputerze jest instalowany nowy dysk twardy, należy go sformatować w systemie plików, na przykład NTFS, zanim system Windows będzie mógł na nim przechowywać pliki.

Na czym polega ponowne formatowanie dysku twardego?

Ponowne formatowanie oznacza formatowanie dysku twardego lub partycji, która była już wcześniej sformatowana lub która zawiera zapisane dane. Ponowne formatowanie dysku powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych.

W przeszłości ponowne formatowanie dysku twardego i ponowną instalację systemu Windows zalecano w niektórych przypadkach jako metodę rozwiązywania poważnych problemów z komputerem. Takie podejście umożliwiało wyeliminowanie problemu kosztem usunięcia wszystkich danych na komputerze. Użytkownik musiał następnie ponownie zainstalować programy przy użyciu oryginalnych dysków lub plików instalacyjnych, a następnie przywrócić z utworzonych wcześniej kopii zapasowych wszystkie pliki osobiste, takie jak dokumenty, pliki z muzyką i obrazy.

Obecna wersja systemu Windows oferuje kilka opcji odzyskiwania, które są mniej drastyczne i od których można łatwiej rozpocząć rozwiązywanie problemów z komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „opcje odzyskiwania systemu” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows. Ponowne formatowanie i instalacja to rozwiązanie, które powinno być brane pod uwagę tylko w ostateczności, gdy wszystkie pozostałe opcje odzyskiwania i diagnostyki okażą się nieskuteczne.

Co należy zrobić, aby sformatować dysk twardy?

Przed sformatowaniem dysku twardego należy utworzyć jedną lub więcej partycji na dysku. Po podzieleniu dysku twardego na partycje, można sformatować każdą z partycji. (Terminy partycja i wolumin są często używane wymiennie.) Można podzielić dysk twardy tak, aby zawierał pojedynczy wolumin lub wiele woluminów. Każdy wolumin ma przyznaną własną literę dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie i formatowanie partycji dysku twardego.

Jakiego systemu plików należy używać?

W tej wersji systemu Windows najlepszym systemem plików na dysku twardym jest system NTFS. Niektóre starsze wersje systemu Windows wymagają systemu FAT32, więc w niektórych przypadkach, na przykład na komputerze z wieloma systemami operacyjnymi, może być konieczne użycie systemu FAT32. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Porównanie systemów plików NTFS i FAT.

Co to jest szybkie formatowanie?

Szybkie formatowanie to opcja formatowania umożliwiająca utworzenie nowej tabeli plików na dysku twardym bez całkowitego zastąpienia lub usunięcia danych z dysku. Opcja szybkiego formatowania jest znacznie szybsza niż opcja normalnego formatowania, która całkowicie usuwa wszelkie istniejące dane z dysku twardego.

Co to są partycje i woluminy?

Partycja to obszar dysku głównego, który można sformatować i któremu można przypisać literę dysku. Na dysku podstawowym (najpopularniejszy typ dysku w komputerach osobistych) wolumin to sformatowana partycja podstawowa lub dysk logiczny. (Terminy partycja i wolumin są często używane wymiennie.) Partycja systemowa jest zazwyczaj oznaczona literą C. Litery A i B są zarezerwowane dla dysków wymiennych lub stacji dyskietek. Niektóre komputery są wyposażone w dyski twarde skonfigurowane jako pojedyncza partycja, w takiej sytuacji cały dysk twardy jest reprezentowany przez literę C. Inne komputery mogą dysponować dodatkową partycją zawierającą narzędzia odzyskiwania na wypadek zniszczenia lub trwałego uszkodzenia informacji zawartych na dysku C.

Jak można utworzyć więcej partycji?

Można tworzyć więcej partycji lub woluminów tylko wtedy, jeśli dysk twardy zawiera nieprzydzielony obszar, będący obszarem niesformatowanym, nienależącym do istniejącej partycji ani woluminu. Aby utworzyć obszar nieprzydzielony, można zmniejszyć wolumin lub użyć narzędzia do dzielenia na partycje innego producenta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Czy dysk twardy można ponownie podzielić na partycje?.

Jak można dodać nowy dysk twardy?

Jeśli użytkownik dodaje wewnętrzny dysk twardy, należy przejrzeć informacje dołączone do nowego dysku twardego. Jeśli użytkownik instaluje zewnętrzny dysk twardy, podłączany przy użyciu kabla USB, ta wersja systemu Windows powinna rozpoznać dysk twardy. Jeśli ta wersja systemu Windows nie rozpozna dysku, zobacz Tworzenie i formatowanie partycji dysku twardego.

Chcę ponownie sformatować dysk twardy i zainstalować na nowo system Windows, ale podczas próby formatowania dysku twardego system Windows komunikuje, że nie można ukończyć ponownego formatowania.

Nie można sformatować ponownie dysku lub partycji, która jest aktualnie w użyciu, w tym partycji zawierającej system Windows. Jest to zabezpieczenie, które zapobiega przypadkowemu usunięciu systemu Windows. Aby sformatować ponownie dysk twardy komputera i zainstalować na nowo system Windows, uruchom ponownie komputer przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows (tę czynność określa się często mianem rozruchu z dysku instalacyjnego). Podczas instalacji można na nowo podzielić dysk twardy na partycje i sformatować go, a następnie ponownie zainstalować system Windows. Pliki i programy zostaną usunięte w ramach tego procesu, dlatego przed rozpoczęciem należy utworzyć kopie zapasowe danych i plików programów. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.

Mam konfigurację umożliwiającą uruchomienie jednego z dwóch systemów operacyjnych, z systemem Windows XP na jednej partycji i systemem Windows Vista na drugiej partycji. Nie korzystam już z systemu Windows XP i chcę odzyskać to miejsce. Czy mogę bezpiecznie usunąć lub ponownie sformatować partycję z systemem Windows XP?

Usunięcie partycji zawierającej oryginalny system operacyjny w konfiguracji umożliwiającej uruchamianie wielu systemów operacyjnych może uszkodzić system. Partycja zawiera pliki systemowe używane przez system podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS) do uruchomienia komputera niezależnie od tego, z którego systemu chce skorzystać użytkownik.

Można nadal uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych na partycji z systemem Windows XP (a także korzystać z wolnego miejsca na tej partycji) z poziomu systemu Windows Vista, więc wolne miejsce na partycji z systemem Windows XP nie marnuje się. Można tworzyć skróty tak do nowych, jak i istniejących folderów na partycji z systemem Windows XP, aby dostęp do niej był wygodniejszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Skróty: często zadawane pytania.

Aby trwale usunąć system Windows XP z komputera, należy wziąć pod uwagę przeprowadzenie instalacji systemu Windows Vistaod podstaw. Uruchom ponownie komputer przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows Vista (tę czynność określa się często mianem rozruchu z dysku instalacyjnego). Podczas instalacji można na nowo podzielić dysk twardy na partycje i sformatować go, a następnie ponownie zainstalować system Windows. Pliki i programy zostaną usunięte w ramach tego procesu, dlatego przed rozpoczęciem należy utworzyć kopie zapasowe danych i zapisać pliki lub dyski instalacyjne programów. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.