Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker

Program Windows Movie Maker to funkcja systemu operacyjnego Windows Vista umożliwiająca tworzenie na komputerze domowych filmów oraz pokazów slajdów wraz z profesjonalnie wyglądającymi tytułami, przejściami, efektami specjalnymi, muzyką, a nawet komentarzami. Po utworzeniu własnego filmu za pomocą programu Windows Movie Maker można go również opublikować oraz udostępnić znajomym i rodzinie.

Jeśli użytkownik nie zna się jeszcze dobrze na edycji cyfrowych filmów wideo lub posługiwaniu się programem Windows Movie Maker, dzięki dalszej lekturze może poznać różne narzędzia, które są używane w programie Windows Movie Maker oraz odnaleźć łącza umożliwiające uzyskanie dodatkowej wiedzy.

Opis narzędzi programu Windows Movie Maker

Program Windows Movie Maker jest podzielony na trzy główne obszary: okienka, seria ujęć/oś czasu oraz monitor podglądu.

Obraz programu Windows Movie Maker
Główne obszary programu Windows Movie Maker
Pokaż wszystkie

Informacje dotyczące okienek

W programie Windows Movie Maker dostępnych jest kilka różnych okienek, w których można pracować, w zależności od wykonywanych zadań.

 • W okienku Zadania znajduje się lista typowych zadań, których wykonanie może być konieczne podczas tworzenia filmu, takich jak importowanie plików, montaż i publikowanie filmu.

 • W okienku Kolekcje są wyświetlane foldery kolekcji, które zawierają klipy. Foldery kolekcji są wyświetlane w okienku Kolekcje po lewej stronie, natomiast klipy w wybranym folderze kolekcji są wyświetlane w okienku Zawartość po prawej stronie. Na poniższej ilustracji przedstawiono okienko Kolekcje:

  Obraz okienka Kolekcje
  Okienko Kolekcje
 • W okienku Zawartość są wyświetlane klipy, efekty lub przejścia, nad którymi użytkownik pracuje podczas tworzenia filmu, w zależności od zastosowanego widoku. Widok można zmienić, tak aby były wyświetlane miniatury lub szczegóły.

  Istnieje możliwość przeciągania klipów, przejść i efektów z okienka Zawartość lub kolekcji z okienka Kolekcje do serii ujęć/osi czasu w bieżącym projekcie. Można również przeciągać klipy do monitora podglądu w celu ich odtworzenia. Jeśli klip zostanie zmieniony, zmiany zostaną odzwierciedlone tylko w bieżącym projekcie; nie będą miały wpływu na plik źródłowy.

Informacje o serii ujęć i osi czasu

Obszar tworzenia i edytowania projektu jest wyświetlany w dwóch widokach: serii ujęć i osi czasu. Podczas tworzenia filmu można przełączać się między tymi dwoma widokami.

 • Seria ujęć. Seria ujęć jest domyślnym widokiem w programie Windows Movie Maker. Z serii ujęć można korzystać w celu obejrzenia danej sekwencji lub serii klipów w projekcie oraz w celu łatwego przestawiania klipów, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ten widok umożliwia również obejrzenie wszystkich dodanych efektów lub przejść wideo. Dodane do projektu klipy audio nie są wyświetlane w serii ujęć, ale można je obejrzeć w widoku osi czasu. Na poniższej ilustracji przedstawiono widok serii ujęć w programie Windows Movie Maker:

  Obraz widoku serii ujęć
  Widok serii ujęć
 • Oś czasu. Widok osi czasu zapewnia bardziej szczegółowy widok projektu filmu i umożliwia dokonywanie bardziej precyzyjnego montażu. Przy użyciu widoku osi czasu można przycinać klipy wideo, dostosowywać czas trwania przejść między klipami i wyświetlać ścieżkę audio. Za pomocą osi czasu można przeglądać lub modyfikować czas trwania klipów w projekcie. Przyciski osi czasu służą do przełączania się do widoku serii ujęć, powiększania lub zmniejszania widoku szczegółów w projekcie, dodawania narracji do osi czasu lub dostosowywania poziomów audio. Na poniższej ilustracji przedstawiono widok osi czasu w programie Windows Movie Maker:

  Obraz widoku osi czasu
  Widok osi czasu

Informacje dotyczące monitora podglądu

Monitor podglądu umożliwia wyświetlanie poszczególnych klipów lub całego projektu. Korzystając z monitora podglądu, można wyświetlić podgląd projektu przed opublikowaniem go w postaci filmu. Przyciski znajdujące się poniżej monitora podglądu służą do odtwarzania lub wstrzymywania odtwarzania klipu, a także do przewijania klipu do przodu lub do tyłu klatka po klatce. Przycisk podziału umożliwia dzielenie klipu na dwie części dokładnie w tym miejscu, w którym klip jest wyświetlany w monitorze podglądu.

Monitor podglądu można powiększyć lub zmniejszyć, klikając menu Widok, wskazując polecenie Rozmiar monitora podglądu, a następnie wybierając odpowiedni rozmiar. Można również przeciągnąć okno w celu zwiększenia lub zmniejszenia jego rozmiaru.