Importowanie wiadomości z programu Outlook Express do programu Poczta systemu Windows

Po uaktualnieniu na komputerze systemu Windows XP do systemu Windows Vista wszystkie wiadomości i kontakty programu Outlook Express są automatycznie importowane do programu Poczta systemu Windows. (Program Outlook Express został w systemie Windows Vista zastąpiony programem Poczta systemu Windows.)

Chcąc bez uaktualniania przenieść wiadomości z programu Outlook Express na komputer z systemem Windows Vista, trzeba to zrobić ręcznie lub przy użyciu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows.

Jeśli transfer dotyczy tylko wiadomości programu Outlook Express (a nie wszystkich innych plików i ustawień) z komputera z systemem Windows XP, łatwiejsza może być opisana tu metoda ręczna.

Na komputerze z systemem Windows XP wykonaj następujące czynności:

 1. Folder zawierający wiadomości programu Outlook Express jest w systemie Windows folderem ukrytym. Aby go wyświetlić, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania. Kliknij polecenie Wygląd i kompozycje, a następnie Opcje folderów. Kliknij kartę Widok i w obszarze Ukryte pliki i foldery kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 2. Znajdź folder o nazwie Outlook Express. W systemie Windows XP folder ten znajduje się domyślnie w następującej lokalizacji: C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia Lokalne\Dane Aplikacji\Identities\{numer tożsamości użytkownika systemu Windows}\Microsoft\Outlook Express.

 3. Skopiuj folder Outlook Express wraz z całą zawartością do folderu Dokumenty na komputerze z systemem Windows Vista. (Tę kopię folderu Outlook Express można też umieścić w innej lokalizacji, o ile będzie ją potem łatwo znaleźć). Aby uzyskać więcej informacji o kopiowaniu folderów, zobacz temat Kopiowanie plików na inny komputer.

Na komputerze z systemem Windows Vista wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

 2. Kliknij menu Plik, wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Wiadomości.

 3. Kliknij opcję Microsoft Outlook Express 6, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Upewnij się, że wybrana jest opcja Importuj pocztę z katalogu przechowywania w programie Outlook Express 6 i kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź skopiowany na ten komputer folder Outlook Express i kliknij go raz, aby zaznaczyć. (Nie należy otwierać folderu po jego zaznaczeniu).

 6. Kliknij przycisk Wybierz folder, a następnie przycisk Dalej.

 7. Kliknij opcję Wszystkie foldery, aby zaimportować wszystkie foldery, lub opcję Wybrane foldery i wybierz, które foldery wiadomości mają zostać zaimportowane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

Uwagi

 • Każdy użytkownik ma inny numer tożsamości użytkownika systemu Windows. Znajduje się on w nawiasach klamrowych i przypomina ten przykładowy numer: {8389CA60-ED34-11DB-95EE-10AE55D89593}

 • Jeśli system Windows XP jest zainstalowany na innym dysku twardym niż dysk C, należy użyć litery tego dysku (a nie C) podczas szukania folderu Outlook Express.

 • Wiadomości programu Outlook Express są przechowywane w folderze zawierającym kilka różnych plików o rozszerzeniu .dbx. W tych plikach (folders.dbx, inbox.dbx, outbox.dbx) znajdują się wszystkie wiadomości. W programie Poczta systemu Windows nie jest możliwe importowanie tych plików pojedynczo, konieczny jest import całego folderu Outlook Express.

 • Jeśli nie powiedzie się import wiadomości w programie Poczta systemu Windows, upewnij się, że żaden z plików w folderze Outlook Express nie jest zaznaczony jako plik tylko do odczytu. Otwórz ten folder, zaznacz wszystkie pliki, kliknij je prawym przyciskiem myszy, kliknij opcję Właściwości i upewnij się, że pole Tylko do odczytu jest wyczyszczone.

 • W programie Poczta systemu Windows nie jest możliwe importowanie wiadomości z kont e-mail IMAP lub HTTP, nawet jeśli były one przechowywane w programie Outlook Express. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych typów kont e-mail, zobacz temat POP3, SMTP i inne typy serwerów poczty e-mail. Nie można też importować do programu Poczta systemu Windows przechowywanych w programie Outlook Express wiadomości grup dyskusyjnych.

Można natomiast zaimportować do Kontaktów systemu Windows książkę adresową programu Outlook Express, by korzystać z tych kontaktów w programie Poczta systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Importowanie, eksportowanie lub zmienianie formatu kontaktów.