Fragmentacja zmusza dysk twardy do wykonywania dodatkowej pracy, która może spowolnić pracę komputera. Funkcja Defragmentatora dysków reorganizuje pofragmentowane dane, dzięki czemu dysk twardy może wydajniej pracować. Defragmentator dysków jest uruchamiany zgodnie z harmonogramem, ale można także zdefragmentować dysk ręcznie.

  1. Otwórz Defragmentator dysków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Defragmentator dysków. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij przycisk Defragmentuj teraz.

Defragmentacja dysku może potrwać od kilku godzin do kilku minut, w zależności od rozmiaru i stopnia pofragmentowania dysku twardego. Podczas procesu defragmentacji można nadal korzystać z komputera.

Uwaga