Wstawianie znaków specjalnych do dokumentu (kody ASCII)

Znaki specjalne są znakami, których nie można znaleźć na klawiaturze. Należą do nich symbole, specjalne znaki matematyczne oraz znaki pochodzące z innych języków. Znaki specjalne można wstawić do dokumentu, posługując się Tablicą znaków.

  1. Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Tablica znaków.

  2. Na liście Czcionka wpisz lub zaznacz czcionkę, której chcesz użyć.

  3. Kliknij znak specjalny, który chcesz wstawić do dokumentu.

  4. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

  5. Otwórz dokument i ustaw kursor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony znak specjalny.

  6. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.

Porady

  • Jeśli znasz wartość klawiaturową znaku specjalnego, który chcesz wstawić, możesz wstawić go bezpośrednio do dokumentu, używając klawiatury. W tym celu należy otworzyć dokument i ustawić kursor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony znak specjalny. Następnie, przy włączonym klawiszu NUM LOCK, naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT, a następnie naciśnij klawisze na klawiaturze numerycznej odpowiadające wartości klawiaturowej znaku, który chcesz wstawić. Po zakończeniu wpisywania zwolnij klawisz ALT, a system Windows wygeneruje podany znak.

  • Aby znaleźć wartość klawiaturową (kod ASCII) znaku specjalnego, otwórz Tablicę znaków, a następnie kliknij znak, który chcesz wstawić. Jeśli znak ma wartość klawiaturową, zostanie ona wyświetlona w prawym dolnym rogu okna Tablicy znaków.