Instalowanie języka wyświetlania

Można zmienić język używany przez system Windows do wyświetlania tekstu w kreatorach, oknach dialogowych, menu i innych elementach interfejsu użytkownika. Niektóre języki są instalowane domyślnie, a inne wymagają instalacji plików dodatkowych języków.

Zanim będzie możliwe zainstalowanie obsługi języka wyświetlania, potrzebny jest dostęp do plików języków. Pliki te mogą być na komputerze, na komputerze w sieci, dysku DVD systemu Windows lub mogą zostać pobrane z sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jak uzyskać pliki dodatkowych języków?

Aby zainstalować dodatek Language Interface Pack (LIP), kliknij dwukrotnie plik, aby otworzyć program instalacyjny. Aby zainstalować dodatek Multilingual User Interface Pack (MUI), wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz aplet Opcje regionalne i językowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Zegar, język i region, a następnie klikając polecenie Opcje regionalne i językowe.

  2. Kliknij kartę Klawiatury i języki.

  3. W obszarze Język wyświetlania kliknij przycisk Zainstaluj/odinstaluj języki, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga

  • Sekcja Język wyświetlania będzie widoczna, jeśli już zainstalowano dodatek LIP lub posiadana wersja systemu Windows obsługuje wielojęzyczny interfejs. Dodatki MUI są dostępne tylko dla systemów Windows Vista Ultimate i Windows Vista Enterprise.

Po zainstalowaniu obsługi języka wyświetlania trzeba ustawić komputer, aby go używał. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie języka wyświetlania.