Karty dźwiękowe umożliwiają komputerowi odtwarzanie muzyki i dźwięków za pomocą głośników. Prawie wszystkie nowe komputery mają wbudowaną kartę dźwiękową. Jednak jeśli komputer nie ma zainstalowanej żadnej karty dźwiękowej lub użytkownik chce uaktualnić możliwości odtwarzania i rejestrowania dźwięku przez komputer, może zajść potrzeba instalacji karty dźwiękowej.

Istnieją trzy typy kart dźwiękowych: karty wbudowane w płytę główną komputera oraz karty wewnętrzne i zewnętrzne. Ten artykuł skupia się na instalacji wewnętrznej karty dźwiękowej pasującej do gniazda rozszerzenia w komputerze. Kart dźwiękowych wbudowanych w płyty główne nie można usunąć, chociaż zazwyczaj można zainstalować wewnętrzną lub zewnętrzną kartę i wyłączyć kartę wbudowaną. Zewnętrzne karty dźwiękowe są na ogół podłączane przez złącze uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji kart zewnętrznych i innych urządzeń USB, zobacz temat Instalowanie urządzenia USB.

Przed zainstalowaniem karty dźwiękowej należy konieczne sprawdzić dołączoną do niej dokumentację. Wskazówki przedstawione tutaj są bardzo ogólne. Dokumentacja karty dźwiękowej może zawierać ważne informacje specyficzne dla danej karty. Należy też koniecznie sprawdzić dokumentację dołączoną do komputera, aby dowiedzieć się, czy otwarcie komputera ma wpływ na gwarancję.

Przed zainstalowaniem karty dźwiękowej będą potrzebne następujące elementy:

 • Karta dźwiękowa, która ma być zainstalowana.

 • Śrubokręt, np. firmy Phillips, aby otworzyć komputer w razie potrzeby.

 • Dysk CD, DVD lub nośnik dołączony do karty dźwiękowej (jeśli jest dostępny), zawierający sterowniki i inne programy.

Pokaż wszystkie

Aby otworzyć obudowę komputera:

 1. Wyłącz komputer i odłącz go od źródła zasilania. To bardzo ważne, ponieważ instalowanie karty w komputerze podłączonym do źródła zasilania może uszkodzić kartę i komputer, a także spowodować porażenie użytkownika.

 2. Otwórz obudowę komputera. Poszukaj na obudowie komputera (na ogół z tyłu) śrub lub zacisków do otwarcia. Dokumentacja komputera na ogół zawiera instrukcje dotyczące otwierania obudowy.

 3. Po otwarciu obudowy komputera należy się uziemić, dotykając zasilacza (metalowej obudowy otaczającej złącze do podłączania kabla zasilającego). Ochroni to nową kartę i istniejące elementy komputera przed ładunkami elektrostatycznymi.

Aby usunąć istniejącą kartę dźwiękową:

Jeżeli w komputerze jest już wewnętrzna karta dźwiękowa, należy ją usunąć przed zainstalowaniem nowej. Jeśli karta dźwiękowa komputera jest wbudowana w płytę główną, można przejść do sekcji „Aby zainstalować nową kartę dźwiękową”.

 1. Znajdź kartę dźwiękową. Jeśli nie wiadomo na pewno, która karta jest kartą dźwiękową, sprawdź bieg przewodów od głośników do tylnej części karty i w którym gnieździe ona się znajduje.

 2. Odłącz wszystkie kable głośników i mikrofonów od tylnej części karty.

 3. Jeśli wewnątrz komputera jest kabel łączący kartę dźwiękową ze stacją CD-ROM, rozłącz go. Wiele nowszych komputerów nie ma tego kabla. Jeśli go tam nie ma, możesz pominąć ten krok.

 4. Usuń śrubę trzymającą kartę dźwiękową na miejscu.

 5. Ostrożnie wyjmij kartę prosto z gniazda. Nie skręcaj ani nie zginaj jej w czasie wyjmowania.

  Uwaga

  • Konieczne może być wykonanie jednego lub dwóch delikatnych przesunięć w górę i w dół zanim karta zostanie poluzowana. Nawet jeśli starą kartę dźwiękową będziesz wyrzucać, zachowaj ostrożność podczas jej usuwania, bo możesz uszkodzić płytę główną. Jeśli wydaje się, że utknęła, lepiej spędzić dodatkowe kilka minut, delikatnie nią ruszając, zamiast wyrwać ją za szybko i uszkodzić jednocześnie płytę główną.

 6. Jeśli nie instalujesz nowej karty dźwiękowej, zainstaluj pokrywę gniazda, jeśli masz jakąś, i wkręć śrubę na jej miejsce. Następnie zamknij obudowę komputera i wkręć na miejsce wszystkie śruby usunięte podczas jej otwierania.

Aby zainstalować nową kartę dźwiękową:

 1. Znajdź w komputerze gniazdo rozszerzenia, do którego będzie pasować nowa karta dźwiękowa. Jeśli została usunięta istniejąca karta, możesz użyć tego samego gniazda, pod warunkiem że nowa karta używa tego samego typu gniazda rozszerzenia. Sprawdź dokumentację komputera, jeśli potrzebujesz określić typy dostępnych gniazd rozszerzenia.

 2. Delikatnie umieść kartę dźwiękową na gnieździe. Wyrównaj styki na karcie z gniazdem i popchnij ją w dół, aby weszła do gniazda. Upewnij się, że karta tkwi nieruchomo wepchnięta do końca gniazda. Jeśli styki karty nie są dokładnie dopasowane do styków gniazda rozszerzenia, karta nie będzie działać poprawnie.

 3. Jeśli komputer ma kabel audio łączący stację CD-ROM bezpośrednio z kartą dźwiękową, znajdź go i podłącz do karty. W dokumentacji dołączonej do karty dźwiękowej sprawdź położenie złącza audio stacji CD-ROM na karcie. Zauważ, że ten kabel jest rzadko niezbędny przy obecnym sprzęcie audio i w większości przypadków jego podłączone jest opcjonalne.

 4. Przykręć kartę dźwiękową do ramy. Nie doprowadź do wypaczenia karty dźwiękowej ani ramy podczas dokręcania śruby. Lepiej dokręcić śrubę tylko trochę mocniej, niż jest to możliwe do wykonania palcami, aby nie zgiąć ramy czy karty.

 5. Zamknij obudowę komputera i wkręć na miejsce wszystkie śruby usunięte podczas jej otwierania. Podłącz głośniki i mikrofon, jeśli jest, do nowej karty dźwiękowej.

 6. Podłącz komputer z powrotem do jego źródła zasilania i włącz go.

  System Windows zainstaluje potrzebne sterowniki urządzenia dla nowej karty dźwiękowej. Jeśli do karty dźwiękowej został dołączony dysk zawierający oprogramowanie, należy zainstalować je w tym momencie. Aby uzyskać opis wymaganych czynności związanych z instalacją oprogramowania, należy zapoznać się z informacjami dołączonymi do karty dźwiękowej.

  Jeśli system Windows nie rozpoznaje karty dźwiękowej, a użytkownik nie posiada sterownika dołączonego do karty dźwiękowej, konieczne jest samodzielne znalezienie sterownika. Sterowniki umożliwiają rozpoznawanie urządzeń przez system Windows. Należy odwiedzić witrynę producenta karty dźwiękowej w sieci Web i odszukać sterownik do pobrania w dziale pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Rozwiązywanie problemów dotyczących dźwięku oraz Rozwiązywanie problemów dotyczących sterowników.