Instalowanie lub odinstalowywanie czcionek

Z systemem Windows są dostarczane różnorodne zainstalowane czcionki.

Aby zainstalować dodatkowe czcionki, należy je najpierw pobrać. Można pobrać czcionki z programu, z Internetu lub z sieci organizacji użytkownika.

Uwaga

 • Przed pobraniem czcionki upewnij się, że pochodzi ona z pewnego źródła.

Pokaż wszystkie

Aby zainstalować czcionkę

 1. Otwórz aplet Czcionki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Czcionki.

 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

  Jeżeli menu Plik jest niewidoczne, naciśnij klawisz ALT.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie czcionek w obszarze Dyski kliknij stację dysków zawierającą czcionkę, którą chcesz zainstalować.

 4. W obszarze Foldery kliknij dwukrotnie folder zawierający czcionki, które chcesz dodać.

 5. W obszarze Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Aby odinstalować czcionkę

 1. Otwórz aplet Czcionki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Czcionki.

 2. Kliknij czcionkę, którą chcesz odinstalować. Aby zaznaczyć kilka czcionek naraz, naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne czcionki.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.

  Jeżeli menu Plik jest niewidoczne, naciśnij klawisz ALT.