Pasek informacji programu Internet Explorer 8: często zadawane pytania

Te informacje dotyczą programu Windows Internet Explorer 8.

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące paska informacji.

Pokaż wszystkie

Jakie komunikaty są wyświetlane na pasku informacji?

W poniższej tabeli wymieniono komunikaty, które mogą pojawić się na pasku informacji, wraz z opisem znaczenia każdego komunikatu.

Komunikat
Znaczenie

Program Internet Explorer powstrzymał poprzednią stronę przed instalowaniem formantu ActiveX na tym komputerze. Kliknij tutaj, aby cofnąć się i zainstalować to oprogramowanie.

Strona sieci Web próbowała zainstalować formant ActiveX, jednak został on zablokowany przez program Internet Explorer. Jeśli chcesz zainstalować ten formant ActiveX, kliknij pasek informacji, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj oprogramowanie. Ponieważ formanty ActiveX mogą być niebezpieczne dla komputera, należy upewnić się, że można ufać wydawcy formantu ActiveX przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu go.

Wyskakujące okienko zablokowane. Aby zobaczyć to okienko lub opcje dodatkowe, kliknij tutaj.

Wyskakujące okienko zostało zablokowane przez funkcję blokowania wyskakujących okienek. Klikając pasek informacji, można wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek lub zezwolić tymczasowo na ich wyświetlanie.

W tej witrynie sieci Web w celu uzyskiwania informacji od użytkownika używane jest okno inicjowane przez skrypt. Jeśli jest to zaufana witryna sieci Web, kliknij tutaj, aby zezwolić na obsługę okien ze skryptami.

Program Internet Explorer zablokował w tej witrynie możliwość uruchomienia niewielkiego programu (zwanego skryptem) wyświetlającego oddzielne okno. Hakerzy wykorzystują czasem okna ze skryptami do udawania oryginalnych okien, jak np. ekranów logowania, które są wyświetlane w witrynach sieci Web. Jeśli jest to zaufana witryna sieci web i chcesz zezwolić na wyświetlenie okna ze skryptem, kliknij pasek informacji, a następnie kliknij polecenie Tymczasowo zezwalaj na okna inicjowane przez skrypty. Aby zawsze zezwalać na uruchamianie okien inicjowanych przez skrypty, zaznacz pole wyboru Zezwalaj witrynom sieci Web na monitowanie o informacje przy użyciu okien inicjowanych przez skrypty.

Aby zapewnić ochronę bezpieczeństwa, program Internet Explorer zablokował w tej witrynie pobieranie plików na ten komputer. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje.

Strona sieci Web usiłowała przesłać plik, którego nie żądano. Jeśli chcesz pobrać ten plik, kliknij pasek informacji, a następnie kliknij polecenie Pobierz plik. Ponieważ pliki mogą zawierać oprogramowanie wpływające na wydajność komputera lub uzyskujące dostęp do danych użytkownika, przed pobraniem pliku należy upewnić się, co zawiera plik, i że można ufać wydawcy.

Uruchomienie dodatku dla tej witryny sieci Web nie powiodło się. Sprawdź, czy ustawienia zabezpieczeń w Opcjach internetowych nie powodują konfliktów.

Strona sieci Web usiłowała użyć formantu ActiveX lub skryptu, ale ze względu na ustawienia zabezpieczeń nie zezwolono na to.

Jeśli ufa się wydawcy formantu ActiveX lub skryptu, można zezwolić na jego uruchomienie przez usunięcie adresu witryny z listy Witryny z ograniczeniami. Jeśli witryna sieci Web nie znajduje się na liście witryn z ograniczeniami, można ją dodać do listy zaufanych witryn. Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania witryny do listy zaufanych witryn, zobacz temat Strefy zabezpieczeń: dodawanie i usuwanie witryn sieci Web. Jeśli to nie zadziała, spróbuj usunąć tymczasowe pliki internetowe. Jeśli użytkownik nie może zmienić tych ustawień, możliwe, że administrator komputera nie zezwolił mu na ich zmienianie.

Program Internet Explorer zablokował w tej witrynie możliwość używania formantów ActiveX w niebezpieczny sposób. W wyniku tego strona może być wyświetlana niepoprawnie.

Witryna sieci Web usiłowała uzyskać dostęp do formantu ActiveX na komputerze bez zgody użytkownika.

Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer ograniczył tej stronie sieci Web możliwość uruchamiania skryptów i formantów ActiveX, które mogłyby uzyskać dostęp do tego komputera. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje.

Wyświetlana na komputerze strona sieci Web usiłowała uruchomić skrypt lub formant ActiveX. Jeśli chcesz zezwolić na uruchomienie tego formantu, kliknij pasek informacji, a następnie kliknij polecenie Zezwalaj na zablokowaną zawartość.

Ta zawartość może nie zostać wyświetlona właściwie. Dostęp do pliku został ograniczony, ponieważ zawartość nie jest zgodna z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje.

Program Internet Explorer zablokował plik przed wyświetleniem, ponieważ jego rzeczywista zawartość nie odpowiada zawartości oczekiwanej. Jeśli chcesz wyświetlić tę zawartość, kliknij pasek informacji, a następnie kliknij polecenie Pokaż zawartość ograniczoną restrykcjami. Ponieważ wyświetlenie tej zawartości może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa komputera, przed wyświetleniem należy upewnić się, że wiadomo, jakie będą efekty działania pliku.

Poprzednia witryna może wymagać następującego dodatku: Nazwa od Wydawca. Jeśli ufasz tej witrynie oraz dodatkowi i chcesz go zainstalować, kliknij tutaj.

Strona sieci Web usiłowała zainstalować dodatek, który posiada podpis cyfrowy. Ten podpis pozwala zidentyfikować wydawcę dodatku, dzięki czemu można zdecydować, czy dodatek ma być instalowany. Jeśli chcesz zainstalować dodatek, kliknij pasek informacji.

Program Internet Explorer obecnie działa z wyłączonymi dodatkami. Kliknij tutaj, aby zarządzać dodatkami, wyłączyć je lub usunąć.

Program Internet Explorer działa z wyłączonymi dodatkami. Podczas gdy dodatki są wyłączone, można kliknąć pasek informacji, aby otworzyć okno Zarządzanie dodatkami. Można tam wybrać, które dodatki zostaną włączone po ponownym zwykłym uruchomieniu programu Internet Explorer. Aby ponownie uruchomić program Internet Explorer z włączonymi dodatkami, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.

Obecnie w programie Internet Explorer ustawienia intranetu są domyślnie wyłączone. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji.

Program Internet Explorer wykrył adres strony sieci intranet, ale uprawnienia zabezpieczeń sieci intranet nie są włączone. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pasek informacji lub zobacz temat Zmienianie ustawień zabezpieczeń intranetu.

Poziom ustawień zabezpieczeń powoduje zagrożenie dla komputera. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji.

Zabezpieczenia są ustawione na poziomie niższym niż zalecany przez firmę Microsoft, co naraża komputer oraz informacje na zagrożenie ze strony złośliwych witryn sieci Web. Aby zresetować ustawienia zabezpieczeń do zalecanych poziomów, kliknij pasek informacji, a następnie wybierz polecenie Popraw ustawienia dla mnie.

Ta witryna wymaga następującego zaktualizowanego dodatku: Nazwa od: wydawca. Kliknij tutaj, aby zainstalować go z odpowiedniej witryny sieci Web.

Zainstalowany dodatek wymaga aktualizacji. Ma to miejsce przy uaktualnianiu do innej wersji programu Internet Explorer. Aby zaktualizować dodatek, kliknij pasek informacji.

Ten adres sieci Web zawiera litery lub symbole, których nie można wyświetlić przy bieżących ustawieniach języka. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje.

Adres sieci Web (adres URL) zawiera znaki, których nie można wyświetlić w aktualnie używanym języku. Aby włączyć inny język, kliknij pasek informacji, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia języka. Należy zachować ostrożność podczas włączania dodatkowych języków. Niektóre litery i symbole mogą być używane do imitacji znaków w innych językach mimo różnego adresu witryny sieci Web. Ta cecha daje możliwość podszycia się pod inną witrynę w celu kradzieży tożsamości lub oszustwa. Z tego powodu należy dodawać jedynie języki znane użytkownikowi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to są międzynarodowe nazwy domen (International Domain Names)?

Ta strona sieci Web próbuje komunikować się z komputerem użytkownika przy użyciu protokołu niedozwolonego przez ustawienia zabezpieczeń. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje.

Przeglądarki sieci Web oraz inne programy internetowe do komunikacji używają głównie protokołów takich jak: HTTP, HTTPS oraz FTP. Inne protokoły służą do specjalnych zadań, takich jak przesyłanie strumieniowe obrazu wideo lub wysyłanie wiadomości e‑mail. Ze względu bezpieczeństwa program Internet Explorer ogranicza korzystanie z niektórych protokołów do pewnych stref zabezpieczeń. Jeśli użytkownik ma zaufanie do witryny sieci Web, która korzysta z protokołu z ograniczeniami, może ją dodać do strefy zaufanych witryn. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonania tego zadania, zobacz temat Strefy zabezpieczeń: dodawanie i usuwanie witryn sieci Web.

Ta strona została zmodyfikowana przez Twoją przeglądarkę, aby pomóc w uniemożliwieniu działania skryptów między witrynami. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Atak skryptów między witrynami, często stosowany w przypadku wyłudzania informacji, występuje, gdy jedna witryna sieci Web uruchamia złośliwy kod w innej zaufanej witrynie sieci Web. Zwykle celem jest zarejestrowanie danych wprowadzanych w witrynie sieci Web, takich jak hasła i poufne informacje finansowe, które są następnie wysyłane z powrotem do złośliwej witryny sieci Web. Podczas odwiedzania zainfekowanej strony można nie odróżnić jej od zaufanej strony sieci Web, co zwiększa możliwość zagrożenia informacji osobistych. Program Internet Explorer automatycznie blokuje uruchamianie tego złośliwego kodu.

Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer zablokował tej witrynie sieci Web możliwość wyświetlania zawartości z błędami certyfikatów zabezpieczeń. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje.

Część zawartości tej witryny sieci Web była dostarczana przy użyciu wadliwego certyfikatu. Problemy z certyfikatem zabezpieczeń mogą wskazywać na próbę oszukania użytkownika lub przechwycenia informacji wysyłanych do witryny sieci Web bądź serwera. Można kliknąć pasek informacji, aby wyświetlić zawartość (niezalecane). Aby uzyskać więcej informacji na temat błędów certyfikatu, kliknij pasek informacji, na następnie kliknij polecenie Jakie jest zagrożenie.

Co to jest pasek informacji programu Internet Explorer?

Pasek informacji to miejsce, gdzie w programie Internet Explorer są wyświetlane informacje o zabezpieczeniach, pobraniach plików, zablokowanych oknach wyskakujących i innych działaniach. Jest on umieszczony u góry strony sieci Web.

Pasek informacji
Pasek informacji programu Internet Explorer

Kiedy jest wyświetlany pasek informacji?

Jeśli nie zmieniono oryginalnych ustawień programu Internet Explorer, pasek informacji można zobaczyć w następujących okolicznościach:

 • Jeśli witryna sieci Web usiłuje zainstalować formant ActiveX na komputerze lub uruchomić formant ActiveX w niebezpieczny sposób.

 • Jeśli witryna sieci Web usiłuje otworzyć okno wyskakujące.

 • Jeśli witryna sieci Web usiłuje przesłać plik na komputer użytkownika.

 • Jeśli witryna sieci Web usiłuje uruchomić zawartość aktywną na komputerze użytkownika.

 • Jeśli ustawienia zabezpieczeń są na poziomie niższym niż zalecany.

 • Jeśli zostaje podjęta próba dostępu do intranetowej strony sieci Web, mimo że nie zostało włączone sprawdzanie adresów intranetowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie ustawień zabezpieczeń intranetu.

 • Jeśli program Internet Explorer uruchomiono z wyłączonymi dodatkami.

 • Jeśli występuje potrzeba zainstalowania zaktualizowanego formantu ActiveX lub programu dodatku.

 • Jeśli adres strony sieci Web może być wyświetlony za pomocą liter lub symboli w języku macierzystym, jednak ten język nie jest zainstalowany.

 • Jeśli ustawienia zabezpieczeń nie pozwalają na użycie określonego protokołu.

 • Jeśli program Internet Explorer zapobiegł atakowi skryptów między witrynami.

Jak korzystać z paska informacji?

Po wyświetleniu komunikatu na pasku informacji należy kliknąć ten komunikat, aby wyświetlić więcej informacji lub wykonać czynność.

Czy można wyłączyć pasek informacji?

Tak, można, ale nie jest to zalecane. Jeżeli konieczne jest wyłączenie tego składnika, należy wyłączyć go dla poszczególnych typów komunikatów.

Aby wyłączyć blokowanie pobieranych plików i oprogramowania przez pasek informacji:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

 4. Wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć pasek informacji dla formantów ActiveX, przewiń opcje listy do sekcji Formanty ActiveX i dodatki plug-in, a następnie w obszarze Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX kliknij przycisk Włącz.

  • Aby wyłączyć pasek informacji dla pobierania plików, przewiń opcje listy do sekcji Pobieranie, a następnie w obszarze Automatyczne monitowanie dla pobrań plików kliknij przycisk Włącz.

 5. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar wprowadzenia zmian, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.