Dodatki programu Internet Explorer: często zadawane pytania

Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Dodatki przeglądarki sieci Web rozszerzają jej funkcje (na przykład udostępniają dodatkowe paski narzędzi, animowane wskaźniki myszy, informacje giełdowe i blokują reklamowe okienka wyskakujące).

Pokaż wszystkie

Skąd pochodzą dodatki?

Większość dodatków pochodzi z Internetu i zwykle wymaga zgody użytkownika na ich zainstalowanie na komputerze. Jednak niektóre mogą być instalowane bez wiedzy użytkownika. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy dodatek jest zawarty w innym programie instalowanym przez użytkownika. Niektóre dodatki są instalowane z systemem Microsoft Windows.

Jak sprawdzić, jakie dodatki są zainstalowane w programie Internet Explorer 8?

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

 3. W obszarze Rodzaje dodatków kliknij pozycję Paski narzędzi i rozszerzenia.

 4. W obszarze Pokaż można wybrać jeden z wymienionych poniżej widoków dostępnych dodatków:

  • Aby wyświetlić pełną listę dodatków znajdujących się na komputerze, kliknij opcję Wszystkie dodatki.

  • Aby wyświetlić tylko dodatki, które były potrzebne w przypadku bieżącej lub niedawno przeglądanej strony sieci Web, kliknij opcję Załadowane dodatki.

  • Aby wyświetlić dodatki, które zostały wstępnie zaakceptowane przez firmę Microsoft, producenta komputera lub usługodawcę, kliknij opcję Uruchom bez uprawnień.

  • Aby wyświetlić tylko 32-bitowe formanty ActiveX, kliknij opcję Pobrane formanty.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Jak sprawdzić, jakie dodatki są zainstalowane w programie Internet Explorer 7?

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami, a następnie kliknij polecenie Włącz lub wyłącz dodatki.

 3. Na liście Pokaż kliknij jedną z następujących opcji:

 • Aby wyświetlić pełną listę dodatków znajdujących się na komputerze, kliknij pozycję Dodatki, które były używane przez przeglądarkę Internet Explorer.

 • Aby wyświetlić tylko dodatki, które były potrzebne w przypadku bieżącej lub niedawno przeglądanej strony sieci Web, kliknij pozycję Dodatki obecnie załadowane w przeglądarce Internet Explorer.

 • Aby wyświetlić dodatki, które zostały wstępnie zaakceptowane przez firmę Microsoft, producenta komputera lub usługodawcę, kliknij pozycję Dodatki, które działają nie wymagając uprawnień.

 • Aby wyświetlić tylko 32-bitowe formanty ActiveX, kliknij pozycję Pobrane formanty ActiveX (32-bitowe).

Jak zarządzać dodatkami, jeśli element menu jest wygaszony w programie Internet Explorer  7?

Opcja Zarządzaj dodatkami w menu Narzędzia jest wyłączona, jeśli program Internet Explorer  7 jest uruchomiony w trybie bez dodatków. Można mimo to zarządzać dodatkami, ale w tym celu należy użyć opcji Opcje internetowe w Panelu sterowania. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Opcje internetowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, Sieć i Internet, a następnie klikając polecenie Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Programy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj dodatkami.

  Uwaga

  • Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane dopiero po ponownym normalnym uruchomieniu programu Internet Explorer (gdy nie jest używany tryb bez dodatków).

Dlaczego po uruchomieniu programu Internet Explorer pojawia się komunikat informujący o braku dodatków?

Taki komunikat pojawia się, jeśli program Internet Explorer zostaje otwarty z wyłączonymi dodatkami. Aby uruchomić program Internet Explorer w normalny sposób (z włączonymi dodatkami), należy wybrać opcję Internet Explorer w menu Start, a nie opcję Internet Explorer (bez dodatków).

Na tej liście jest kilka dodatków, które nie były instalowane przeze mnie. W jaki sposób znalazły się na komputerze?

Niektóre dodatki są wstępnie zaakceptowane i są oryginalnie zainstalowane na komputerze. Wszystkie wstępnie zatwierdzone dodatki zostały sprawdzone i podpisane cyfrowo. Wstępnie zatwierdzone dodatki mogą pochodzić od firmy Microsoft, od producenta komputera, od usługodawcy internetowego (jeżeli używana jest wersja programu Internet Explorer z prywatną marką) lub od administratora sieci. Aby wyświetlić wstępnie zaakceptowane dodatki zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące kroki:

Aby wyświetlić wstępnie zaakceptowane dodatki w programie Internet Explorer 8

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

 3. W obszarze Pokaż kliknij opcję Uruchom bez uprawnień.

 4. Zostanie wyświetlona lista wszystkich wstępnie zatwierdzonych dodatków. Po zakończeniu przeglądania listy kliknij przycisk Zamknij.

Aby wyświetlić wstępnie zaakceptowane dodatki w programie Internet Explorer 7

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami, a następnie kliknij polecenie Włącz lub wyłącz dodatki.

 3. Na liście Pokaż kliknij pozycję Dodatki, które działają nie wymagając uprawnień.

 4. Zostanie wyświetlona lista wszystkich wstępnie zatwierdzonych dodatków. Po sprawdzeniu listy kliknij przycisk OK.

Uwagi

 • Niektóre dodatki są podpisane cyfrowo. Oznacza to, że w danym pliku zawarto specjalnie kodowany znacznik umożliwiający identyfikację jego wydawcy. Jeśli w kolumnie Wydawca jest wyświetlana wartość (Nie zweryfikowany), dany dodatek nie jest podpisany cyfrowo.

 • Być może niektóre dodatki zostały wyłączone przez administratora sieci. W takim przypadku dodatek może nie być widoczny na liście dodatków lub opcja włączenia go może być niedostępna. Aby korzystanie z takiego dodatku było możliwe, musi zostać włączony przez administratora.

Co mogę zrobić, jeśli podejrzewam, że dany dodatek wywołuje problemy?

Dodatki zazwyczaj nie sprawiają problemów w użytkowaniu, ale czasami powodują nieoczekiwane zamknięcie programu Internet Explorer. Może tak się stać, jeżeli dodatek został skonstruowany dla starszej wersji programu Internet Explorer lub zawiera błędy programistyczne.

Oto, co można zrobić:

 • Wyłącz go. Jeżeli dodatek ciągle powoduje powtarzające się problemy, można go wyłączyć za pośrednictwem Menedżera dodatków.

 • Zgłoś problem. W odpowiedzi na wyświetlony monit można zgłosić problem do firmy Microsoft. Zgłoszenie jest anonimowe i nie wymaga od użytkownika niczego poza zgodą na wysłanie. Dzięki tym raportom firma Microsoft może ulepszać produkty, co z kolei stanowi zachętę dla innych firm do aktualizowania i ulepszania ich produktów.

Czy mogę usunąć dodatki lub formanty ActiveX?

Użytkownik może tylko usunąć formanty ActiveX, które sam pobrał i zainstalował. Nie może usunąć preinstalowanych formantów ActiveX ani żadnych dodatków, chociaż może je wyłączyć. Aby usunąć zainstalowany formant ActiveX, należy użyć Menedżera dodatków. Jeśli dodatku nie można usunąć w Menedżerze dodatków, można go odinstalować z poziomu Panelu sterowania.

Aby usunąć formanty ActiveX zainstalowane w programie Internet Explorer 8

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

 3. W obszarze Pokaż kliknij opcję Pobrane formanty, aby wyświetlić wszystkie formanty ActiveX.

 4. Kliknij formant ActiveX, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij przycisk Więcej informacji.

 5. W oknie dialogowym Więcej informacji kliknij przycisk Usuń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 6. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego formantu, który ma zostać usunięty. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Aby usunąć formanty ActiveX zainstalowane w programie Internet Explorer 7

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami, a następnie kliknij polecenie Włącz lub wyłącz dodatki.

 3. Na liście Pokaż kliknij pozycję Pobrane formanty ActiveX, aby wyświetlić wszystkie formanty ActiveX.

 4. Kliknij formant ActiveX, który chcesz wyłączyć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 5. Powtórz krok 4 dla każdego dodatku, który chcesz wyłączyć. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

W jaki sposób wyłączyć dodatek przeglądarki?

Przed wyłączeniem dodatku przeglądarki należy pamiętać, że może to spowodować problemy z poprawnym wyświetlaniem niektórych stron sieci Web lub nawet samego programu Internet Explorer. Dodatek należy wyłączyć tylko wtedy, jeśli powoduje powtarzające się zamykanie programu Internet Explorer.

Aby trwale wyłączyć dodatki w programie Internet Explorer 8

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

 3. W obszarze Pokaż kliknij opcję Wszystkie dodatki.

 4. Kliknij dodatek, który chcesz wyłączyć, a następnie kliknij przycisk Wyłącz.

 5. Powtórz krok 4 dla każdego dodatku, który chcesz wyłączyć. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Aby trwale wyłączyć dodatki w programie Internet Explorer 7

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami, a następnie kliknij polecenie Włącz lub wyłącz dodatki.

 3. Na liście Pokaż kliknij pozycję Dodatki, które były używane przez przeglądarkę Internet Explorer, aby wyświetlić wszystkie dodatki.

 4. Kliknij dodatek, który chcesz wyłączyć, a następnie kliknij przycisk Wyłącz.

 5. Powtórz krok 4 dla każdego dodatku, który chcesz wyłączyć. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Aby uruchomić program Internet Explorer z tymczasowo wyłączonymi wszystkimi dodatkami, należy wykonać podane niżej kroki. Dodatki będą wyłączone do czasu ponownego zwykłego uruchomienia programu Internet Explorer. Aby trwale wyłączyć dodatki, wykonaj kroki opisane w sekcji powyżej.

Aby tymczasowo wyłączyć wszystkie dodatki:

 • Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer (bez dodatków).

Jak ponownie włączyć dodatek przeglądarki?

Ponowne włączenie wyłączonego wcześniej dodatku może być potrzebne w przypadku zamiaru odwiedzenia witryny, która go wymaga, lub w przypadku wystąpienia ogólnych problemów z wyświetlaniem stron sieci Web lub programu Internet Explorer.

Aby ponownie włączyć dodatek w programie Internet Explorer 8

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

 3. W obszarze Pokaż kliknij opcję Wszystkie dodatki.

 4. Kliknij dodatek, który chcesz włączyć, a następnie kliknij przycisk Włącz.

 5. Powtórz krok 4 w przypadku każdego dodatku, który chcesz włączyć. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Aby ponownie włączyć dodatek w programie Internet Explorer 7

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami, a następnie kliknij polecenie Włącz lub wyłącz dodatki.

 3. Na liście Pokaż kliknij pozycję Dodatki, które były używane przez przeglądarkę Internet Explorer, aby wyświetlić wszystkie dodatki.

 4. Kliknij dodatek, który chcesz włączyć, a następnie kliknij przycisk Włącz.

 5. Powtórz krok 4 w przypadku każdego dodatku, który chcesz włączyć. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.