Metody tworzenia kopii zapasowych plików

Można utracić pliki przez ich przypadkowe usunięcie lub zastąpienie, w wyniku ataku wirusa lub robaka, awarii sprzętowej bądź oprogramowania lub całkowitej awarii dysku twardego. Aby chronić pliki, można utworzyć kopię zapasową: zestaw kopii plików przechowywany w innej lokalizacji niż oryginalne pliki. System Windows udostępnia narzędzia do wykonywania kopii zapasowych plików, programów i ustawień systemowych.

Typy kopii zapasowych

Należy wykonywać kopie zapasowe plików osobistych, programów i ustawień systemowych. Należy też tworzyć punkty przywracania, aby było możliwe przywrócenie komputera do poprzedniego stanu, gdy zajdzie taka potrzeba. W poniższej tabeli opisano każdą z tych opcji.

Aby wykonać kopię zapasową
Użyj
Zastosowanie

Pliki osobiste, takie jak obrazy, muzyka i dokumenty

Kreatora Kopia zapasowa plików

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową tworzonych i modyfikowanych plików. Dobrze jest też wykonać kopię zapasową plików przed wprowadzeniem dowolnych zmian w systemie, takich jak dodanie nowego sprzętu, aktualizacja sterowników, edycja rejestru, lub przed wprowadzeniem istotnych zmian w systemie Windows, takich jak instalowanie dodatku Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowych plików, zobacz Wykonywanie kopii zapasowej plików.

Kreator Kopia zapasowa plików wchodzi w skład systemu Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise oraz Windows Vista Ultimate.

Całego komputera

Pełnej kopii zapasowej komputera z systemem Windows

Po początkowym skonfigurowaniu komputera należy wykonać obraz Pełnej kopii zapasowej komputera z systemem Windows. Operacja ta jest podobna do wykonania migawki (zdjęcia) programów, ustawień systemowych i plików na komputerze. Takiej kopii zapasowej można następnie użyć, gdy komputer przestanie działać. Chociaż ten typ kopii zapasowej obejmuje pliki osobiste, zaleca się jednak regularne wykonywanie kopii zapasowej swoich plików za pomocą kreatora Kopia zapasowa plików. Obraz Pełnej kopii zapasowej komputera z systemem Windows powinien być aktualizowany co sześć miesięcy.

Funkcja systemu Windows Kopia zapasowa i przywracanie całego komputera PC jest dostępna w wersjach Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise oraz Windows Vista Ultimate.

Uwaga

  • Należy regularnie ustawiać punkty przywracania, aby możliwe było cofnięcie wszelkich zmian, które mogą spowodować niestabilność komputera, takich jak aktualizacje sterowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów przywracania, zobacz Przywracanie systemu: często zadawane pytania.

Sposoby przechowywania kopii zapasowych

Kopie zapasowe plików można przechowywać w dowolnym z następujących typów magazynów:

  • Dyski twarde (wewnętrzne lub zewnętrzne)

  • Inne dyski wymienne

  • Zapisywalne dyski DVD i CD

  • Lokalizacje sieciowe

Pierwsze trzy opcje są często określane zbiorczo jako nośniki. Można także skorzystać z internetowej usługi magazynu plików. Aby zdecydować, z której opcji skorzystać, należy porównać wygodę, cenę i prostotę obsługi oraz wziąć pod uwagę liczbę i rozmiar plików, których kopia zapasowa ma zostać wykonana.

Urządzenia magazynujące

Wewnętrzne dyski twarde W komputerze można zainstalować drugi wewnętrzny dysk twardy i używać go do przechowywania kopii zapasowych plików. Dyski twarde są stosunkowo niedrogie, a problemy z systemem operacyjnym nie mają na nie wpływu. Taki dysk można nawet zainstalować w innym komputerze, jeśli kupiony zostanie nowy komputer, a dysk ma nadal być używany do przechowywania kopii zapasowych.

Uwaga

  • Nigdy nie należy wykonywać kopii zapasowej na tym samym dysku twardym, na którym zainstalowany jest system Windows, ponieważ w przypadku ataku wirusa lub awarii oprogramowania może być konieczne ponowne sformatowanie dysku i instalacja systemu Windows w celu naprawienia problemu.

Zewnętrzne dyski twarde Jeśli komputer ma port USB, można podłączyć do niego zewnętrzny dysk twardy i wykonywać kopie zapasowe plików na dysku zewnętrznym. Należy upewnić się, że kupowany zewnętrzny dysk twardy ma wystarczająco dużo miejsca na kopie zapasowe (200 GB to dobry wybór). Aby zapewnić maksymalny poziom ochrony, zewnętrzny dysk twardy należy przechowywać w lokalizacji ognioodpornej, osobno od komputera.

Dyski zapisywalne

Pliki można zapisywać też na dyskach DVD lub CD. Należy upewnić się, że dyski są zapisywalne, co oznacza, że można dodawać, usuwać lub zmieniać ich zawartość. W przypadku wybrania tej metody przy dużej liczbie plików do skopiowania należy upewnić się, że dostępna jest taka liczba dysków, która będzie wystarczająca do ukończenia zadania. Kreator Kopia zapasowa plików informuje za każdym razem, ile miejsca potrzeba do wykonania kopii zapasowej i zaleca typ nośnika do zastosowania. Jeśli dyskom zostaną nadane etykiety zawierające datę i czas wykonania kopii zapasowej, będzie je potem łatwiej znaleźć. Aby zapewnić maksymalny poziom ochrony, przechowuj dyski w lokalizacji ognioodpornej, osobno od komputera.

Lokalizacje sieciowe

Jeśli komputer jest podłączony do sieci, kopię zapasową można wykonać w lokalizacji sieciowej. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia w sieci i że inni użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do wykonanej kopii zapasowej.