Wiele monitorów: często zadawane pytania

Pokaż wszystkie

Jak system Windows zarządza wieloma ekranami?

System Windows wykrywa i identyfikuje każdy podłączany monitor i projektor, a następnie stosuje takie ustawienia wideo, które najlepiej pasują do danego ekranu. Podłączając dodatkowy monitor po raz pierwszy, można wybrać sposób wyświetlania pulpitu na ekranie. Ponadto system Windows zbiera informacje dotyczące możliwości wyświetlania obrazu wideo na ekranie dodatkowym, takie jak rozmiar ekranu, rozdzielczość ekranu i głębia kolorów.

Przy kolejnym podłączeniu danego monitora zostaną automatycznie zastosowane ustawienia ekranu wybrane podczas pierwszego podłączenia. W przypadku odłączenia monitora przywracane są oryginalne ustawienia ekranu.

W systemie Windows można zapisywać i przywracać ustawienia ekranu dla dowolnej liczby monitorów i projektorów.

Dlaczego mój pulpit jest automatycznie powielany na wszystkich ekranach?

Pulpit dublowany jest ustawieniem domyślnym w przypadku korzystania z wielu ekranów. Jeśli w oknie dialogowym Wykryto nowy ekran nie zostanie wybrany sposób wyświetlania pulpitu, pulpit zostanie automatycznie powielony na każdym ekranie.

Jakie opcje są dostępne do wyboru w celu określenia sposobu wyświetlania pulpitu na poszczególnych ekranach?

W oknie dialogowym Wykryto nowy ekran można wybrać wygląd pulpitu na poszczególnych ekranach.

 • Dublowany.  Dubluje (lub inaczej powiela) pulpit użytkownika na każdym podłączonym ekranie. Opcja Dublowany jest domyślną opcją ekranu. Ta opcja jest przydatna, jeśli planujesz użycie komputera przenośnego do przedstawiania prezentacji na projektorze lub ekranie stacjonarnym w sali konferencyjnej, na przykład na monitorze telewizyjnym lub ekranie plazmowym montowanym na ścianie.

 • Rozszerzony.  Rozszerza pulpit na wszystkie ekrany. Istnieje możliwość przenoszenia okien programów między ekranami, co powiększa obszar pulpitu.

 • Tylko ekran zewnętrzny.  Wyświetla pulpit na każdym podłączonym ekranie, ale nie na ekranie komputera przenośnego. Ta opcja jest przydatna podczas odtwarzania dysku DVD na komputerze przenośnym, który obsługuje pełnoekranowe odtwarzanie wideo na pojedynczym ekranie. Dzięki niej można również oszczędzić energię baterii, wyłączając ekran komputera przenośnego i korzystając tylko z ekranu zewnętrznego.

Po wybraniu odpowiedniej opcji w oknie dialogowym Wykryto nowy ekran można wyświetlić podgląd ekranu. Kliknij przycisk Zastosuj, aby wyświetlić podgląd ekranu na monitorze lub projektorze. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia. Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, system Windows zastosuje ustawienie domyślne (pulpit dublowany).

Uwaga

 • Okno dialogowe Wykryto nowy ekran jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używane są dwa ekrany. Jeśli podłączane są trzy lub więcej ekranów, należy ręcznie wyznaczyć ekran główny, rozmieścić pulpit i zastosować odpowiednie ustawienia w aplecie Ustawienia ekranu w Panelu sterowania.

Czy można zmienić ustawienia ekranu dla dodatkowych monitorów, które podłączam?

Tak. Aby to zrobić:

 1. Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu.

 2. Wybierz monitor, którego ustawienia chcesz zmienić, dostosuj ustawienia ekranu i kliknij przycisk OK.

Aby wybrać inne ustawienia dla jednego lub większej liczby ekranów

 • W dolnej części okna dialogowego Wykryto nowy ekran kliknij przycisk Ekran.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia ekranu, w którym można zmienić rozdzielczość ekranu, częstotliwość odświeżania i głębię kolorów.

W jaki sposób system Windows automatycznie wykrywa ekran dodatkowy?

System Windows okresowo sprawdza, czy nie ma dostępnych ekranów dodatkowych.

Większość nowszych monitorów i projektorów obsługuje standardowy format danych wideo EDID (Extended Display Identification Data), który zawiera podstawowe informacje dotyczące możliwości ekranu, takie jak maksymalny rozmiar ekranu, rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, głębia kolorów i orientacja.

Jeśli ekran obsługuje format EDID, system Windows automatycznie identyfikuje ten ekran i stosuje odpowiednie ustawienia.

Co zrobić, gdy system Windows nie może zidentyfikować ekranu dodatkowego?

Jeśli system Windows nie może zidentyfikować ekranu dodatkowego, okno dialogowe Wykryto nowy ekran można otworzyć ręcznie, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Na komputerze przenośnym naciśnij skrót klawiaturowy, który powoduje włączenie ekranu dodatkowego. Na wielu komputerach przenośnych w tym celu używany jest skrót klawiaturowy FN+F5. Aby określić, który skrót klawiaturowy powoduje włączenie ekranu dodatkowego, sprawdź informacje dostarczone razem z komputerem przenośnym albo przejdź do witryny sieci Web producenta.

 • Otwórz Centrum mobilności systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Komputer przenośny i Centrum mobilności systemu Windows.

  Następnie w polu Ekran zewnętrzny kliknij opcję Podłącz ekran.

Jaki skrót klawiaturowy na moim komputerze przenośnym powoduje włączenie ekranu dodatkowego?

Skrót klawiaturowy, który powoduje włączenie ekranu dodatkowego może być różny w zależności od producenta komputera przenośnego. Zwykle jest to skrót taki jak FN+F4 lub FN+F5. Aby określić, który skrót klawiaturowy powoduje włączenie ekranu dodatkowego, sprawdź informacje dostarczone razem z komputerem przenośnym albo przejdź do witryny sieci Web producenta.