Otwieranie lub zapisywanie załącznika w programie Poczta systemu Windows

Za pomocą programu Poczta systemu Windows można wysyłać dokumenty, obrazy i inne pliki w formie załączników do wiadomości e‑mail. Wiadomości z załącznikami są oznaczone ikoną spinacza w kolumnie Załącznik na liście wiadomości. Załączniki można otwierać bezpośrednio z poziomu programu Poczta systemu Windows lub zapisać je w wybranym folderze komputera, aby móc je później otworzyć bez potrzeby wyszukiwania wiadomości, do której były dołączone.

Pokaż wszystkie

Aby otworzyć załącznik bezpośrednio z wiadomości:

 1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

 2. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, klikając ją dwukrotnie na liście wiadomości.

 3. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku załącznika w nagłówku wiadomości, na górze okna wiadomości.

  Obraz ikony pliku załącznika
  Ikona pliku załącznika

Aby zapisać wiadomości w folderze komputera:

 1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

 2. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, klikając ją dwukrotnie na liście wiadomości.

 3. W oknie wiadomości kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz załączniki.

 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać załączniki.

  Domyślnie program Poczta systemu Windows zapisuje załączniki w folderze Dokumenty użytkownika. Aby zapisać załączniki w innym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz folder.

 5. Zaznacz załączniki, które chcesz zapisać, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Ostrzeżenie

 • Chociaż w programie Poczta systemu Windows pliki niebezpiecznych typów są blokowane, wciąż należy zachować ostrożność podczas otwierania plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego postępowania z załącznikami, zobacz temat Zapobieganie wirusom w poczcie e‑mail.