Narzędzia programu Paint

Paint to program, za pomocą którego można tworzyć rysunki na pustym płótnie lub na innych obrazach. Program jest zaopatrzony w pasek narzędzi z lewej strony okna. W poniższych tabelach opisano sposób korzystania z każdego z narzędzi znajdujących się na tym pasku.

Narzędzie Opis
Narzędzie
Obraz narzędzia Zaznacz dowolny kształt
Opis

Narzędzie Zaznacz dowolny kształt umożliwia zaznaczanie dowolnych nieregularnych części obrazu. Kliknij narzędzie Zaznacz dowolny kształt, a następnie w polu z opcjami, tuż pod paskiem narzędzi, kliknij styl tła. Przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć część obrazu, z którą chcesz pracować.

Narzędzie
Obraz narzędzia Zaznacz
Opis

Narzędzie Zaznacz umożliwia zaznaczanie dowolnych nieregularnych części obrazu. Kliknij narzędzie Zaznacz, a następnie w polu z opcjami, tuż pod paskiem narzędzi, kliknij styl tła. Przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć część obrazu, z którą chcesz pracować.

Narzędzie
Obraz narzędzia Gumka
Opis

Narzędzie Gumka służy do wymazywania obszarów obrazu. Kliknij narzędzie Gumka, kliknij rozmiar gumki pod paskiem narzędzi, a następnie przeciągnij wskaźnik w obszarze obrazu, który chcesz wymazać. Wszystkie wymazywane obszary będą zastępowane kolorem tła.

Narzędzie
Obraz narzędzia Wypełnianie kolorem
Opis

Opcja Wypełnianie kolorem umożliwia wypełnienie kolorem całego obrazu lub figury zamkniętej. Kliknij narzędzie Wypełnianie kolorem, kliknij wybrany kolor w polu Kolor, a następnie kliknij wewnątrz obszaru, który chcesz wypełnić. Aby usunąć kolor i zastąpić go kolorem tła, kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, z którego chcesz usunąć kolor.

Narzędzie
Obraz narzędzia Wybierz kolor
Opis

Narzędzie Wybierz kolor służy do ustawiania bieżących kolorów tła i pierwszego planu. Kliknij narzędzie Wybierz kolor, a następnie kliknij kolor obrazu, który chcesz ustawić jako kolor pierwszego planu, albo kliknij prawym przyciskiem myszy kolor obrazu, który chcesz ustawić jako kolor tła.

Narzędzie
Obraz narzędzia Lupa
Opis

Narzędzie Lupa służy do powiększania wybranych miejsc obrazu. Kliknij narzędzie Lupa, a następnie tuż pod paskiem narzędzi kliknij poziom powiększenia. Po obrazie można się poruszać za pomocą pasków przewijania. Aby powrócić do normalnego widoku, kliknij narzędzie Lupa ponownie, a następnie kliknij w obrazie.

Narzędzie
Obraz narzędzia Ołówek
Opis

Narzędzie Ołówek służy do rysowania cienkich, odręcznych linii i krzywych. Kliknij narzędzie Ołówek, kliknij wybrany kolor w polu Kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik w obrazie, aby rysować. Aby rysować kolorem tła, przeciągaj wskaźnik myszy, używając prawego przycisku myszy.

Narzędzie
Obraz narzędzia Pędzel
Opis

Narzędzie Pędzel służy do malowania dowolnych linii i krzywych za pomocą grubej kreski lub określonego kształtu. Kliknij narzędzie Pędzel, kliknij wybrany kształt bezpośrednio pod paskiem narzędzi, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby malować. Aby malować kolorem tła, przeciągaj wskaźnik myszy, używając prawego przycisku myszy.

Narzędzie
Obraz narzędzia Aerograf
Opis

Narzędzie Aerograf służy do tworzenia w obrazie efektu aerografu. Kliknij narzędzie Aerograf, kliknij wybrany wzorzec rozpylacza bezpośrednio pod paskiem narzędzi, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby malować. Aby malować kolorem tła, przeciągaj wskaźnik myszy, używając prawego przycisku myszy.

Narzędzie
Obraz narzędzia Tekst
Opis

Narzędzie Tekst służy do wprowadzania tekstu do obrazu. Kliknij narzędzie Tekst, a następnie w polu z opcjami, tuż pod paskiem narzędzi, kliknij styl tła. Kliknij kolor w polu Kolor, a następnie kliknij w obrazie i wpisz tekst. Do czasu kliknięcia innego narzędzia lub kliknięcia poza polem tekstowym w obrazie można przesuwać pole tekstowe i zmieniać jego rozmiar, a także zmieniać krój i rozmiar czcionki oraz formatowanie tekstu.

Narzędzie
Obraz narzędzia Linia
Opis

Narzędzie Linia umożliwia rysowanie linii prostych. Kliknij narzędzie Linia, kliknij wybraną grubość linii w polu opcji bezpośrednio pod paskiem narzędzi, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować linię. Aby narysować linię w kolorze tła, przeciągaj wskaźnik myszy, używając prawego przycisku myszy.

Narzędzie
Obraz narzędzia Krzywa
Opis

Narzędzie Krzywa umożliwia rysowanie gładkich linii krzywych. Kliknij narzędzie Krzywa, kliknij wybraną grubość linii w polu opcji bezpośrednio pod paskiem narzędzi, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować linię prostą. Po utworzeniu linii kliknij na rysunku miejsce, w którym chcesz wygiąć krzywą, a następnie dopasuj ją, przeciągając wskaźnik.

Narzędzie
Obraz narzędzia Prostokąt
Opis

Narzędzie Prostokąt umożliwia rysowanie prostokątów. Kliknij narzędzie Prostokąt, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie kliknij wybrany styl prostokąta w polu opcji bezpośrednio pod paskiem narzędzi.

Aby narysować prostokąt, przeciągnij wskaźnik ukośnie w wybranym kierunku. Aby narysować kwadrat, podczas przeciągania wskaźnika przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Narzędzie
Obraz narzędzia Wielokąt
Opis

Narzędzie Wielokąt służy do rysowania figur o dowolnej liczbie boków. Kliknij narzędzie Wielokąt, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie kliknij wybrany styl wielokąta w polu opcji bezpośrednio pod paskiem narzędzi.

Aby rozpocząć rysowanie wielokąta, przeciągnij wskaźnik i narysuj linię prostą. Następnie klikaj kolejne miejsca, w których mają się pojawić dodatkowe boki. Po zakończeniu kliknij dwukrotnie. Aby rysować boki pod kątem będącym wielokrotnością 45 lub 90 stopni, podczas ich rysowania przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Narzędzie
Obraz narzędzia Elipsa
Opis

Narzędzie Elipsa służy do rysowania elips i okręgów. Kliknij narzędzie Elipsa, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie kliknij wybrany styl w polu opcji bezpośrednio pod paskiem narzędzi.

Aby narysować elipsę, przeciągnij wskaźnik. Aby narysować okrąg, podczas przeciągania wskaźnika przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Narzędzie
Obraz narzędzia Zaokrąglony prostokąt
Opis

Narzędzie Prostokąt zaokrąglony umożliwia rysowanie prostokątów o zaokrąglonych narożnikach. Kliknij narzędzie Prostokąt, kliknij kolor w polu Kolor, a następnie kliknij wybrany styl w polu opcji bezpośrednio pod paskiem narzędzi.

Aby narysować zaokrąglony prostokąt, przeciągnij wskaźnik ukośnie w wybranym kierunku. Aby narysować kwadrat z zaokrąglonymi narożnikami, podczas przeciągania wskaźnika przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Narzędzie
Obraz pola koloru
Opis

Pole Kolor informuje o ustawieniach bieżących kolorów tła i pierwszego planu. Aby malować wybranym kolorem pierwszego planu, przeciągnij wskaźnik. Aby malować wybranym kolorem tła, przeciągaj wskaźnik myszy, używając prawego przycisku myszy. Aby zmienić bieżący kolor pierwszego planu, kliknij dostępny kwadrat koloru. Aby zmienić bieżący kolor tła, kliknij prawym przyciskiem myszy dostępny kwadrat koloru. Aby zdefiniować nowy kolor niestandardowy, kliknij dwukrotnie dowolny kwadrat koloru, a następnie kliknij przycisk Definiuj kolory niestandardowe.

Opcja Opis
Opcja
Obraz opcji Pełne tło i Przezroczyste tło
Opis

Wybierz opcję pełnego lub przezroczystego tła przy kopiowaniu i wklejaniu części rysunku za pomocą narzędzia Zaznacz dowolny kształt lub Zaznacz. W przypadku korzystania z opcji pełnego tła kolor tła jest uwzględniany w zaznaczeniu przy wklejaniu go w innym miejscu obrazu. W przypadku zastosowania opcji przezroczystego tła kolor tła nie jest uwzględniany w zaznaczeniu, więc wszystkie obszary zawierające ten kolor są przezroczyste, dzięki czemu w miejscach tych można widzieć resztę obrazu.

Opcja
Obraz opcji konturu
Opis

Wybierz właściwą grubość linii przy rysowaniu linii i krzywych.

Opcja
Obraz opcji wypełnienia
Opis

Wybierz odpowiedni efekt wypełnienia przy rysowaniu kształtów.