Drukowanie z komputera zdalnego na drukarce

Podczas sesji Pulpitu zdalnego można używać drukarki do drukowania dokumentów zapisanych na komputerze zdalnym. Tę funkcję trzeba jednak skonfigurować przed nawiązaniem połączenia. Ustawienie zostanie zapisane, dzięki czemu nie trzeba będzie nic zmieniać podczas następnego połączenia.

  1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.

  2. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Zasoby lokalne.

  3. W obszarze Lokalne urządzenia i zasoby zaznacz pole wyboru Drukarki, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij przycisk Podłącz, aby rozpocząć sesję.

Pamiętaj, aby każdorazowo podczas drukowania wybrać swoją drukarkę w oknie dialogowym Drukowanie.