Publikowanie filmu w programie Windows Movie Maker

Po zakończeniu pracy nad projektem można go opublikować jako film. Film to plik pakietu Windows Media z rozszerzeniem nazwy pliku wmv lub plik Audio-Video Interleaved (AVI) z rozszerzeniem avi. Po opublikowaniu filmu w programie Windows Movie Maker można go udostępnić innym osobom na różne sposoby — za pośrednictwem komputera, na zapisywalnym dysku CD, na zapisywalnym dysku DVD, jako załącznik do wiadomości e‑mail lub na taśmie wideo w cyfrowej kamerze wideo.

Pokaż wszystkie

Aby opublikować film na komputerze

 1. Kliknij menu Plik, kliknij polecenie Publikuj film.

 2. Kliknij opcję Ten komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę filmu.

 4. W polu Publikuj do wybierz miejsce, w którym film zostanie zapisany po opublikowaniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz ustawienia, które zostaną użyte podczas publikowania filmu, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

 6. Jeśli chcesz obejrzeć film po opublikowaniu, zaznacz pole wyboru Odtwórz film po kliknięciu przycisku Zakończ.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby opublikować i nagrać film na dysku DVD

Aby opublikować i nagrać film na dysku DVD, trzeba posiadać program Windows DVD Maker, który znajduje się w systemach Windows Vista Ultimate i Windows Vista Home Premium. Potrzebna jest również nagrywarka dysków DVD.

 1. Włóż do nagrywarki dysków DVD czysty zapisywalny dysk DVD lub dysk DVD wielokrotnego zapisu.

 2. Otwórz projekt w programie Windows Movie Maker.

 3. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Publikuj film.

 4. Kliknij opcję DVD, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie uruchomiony program Windows DVD Maker.

 5. Wykonaj kolejne etapy procedury, aby utworzyć dysk DVD za pomocą programu Windows DVD Maker.

Aby opublikować i nagrać film na zapisywalnym dysku CD

 1. Włóż do nagrywarki dysków CD czysty zapisywalny dysk CD lub dysk CD wielokrotnego zapisu.

 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Publikuj film.

 3. Kliknij opcję Zapisywalny dysk CD, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę filmu.

 5. W polu Nazwa dysku CD wpisz nazwę dysku CD, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz ustawienia, które zostaną użyte podczas publikowania filmu, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

 7. Aby opublikować film i nagrać go na innym zapisywalnym dysku CD, zaznacz pole wyboru Publikuj ten film na innym zapisywalnym dysku CD, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zastąp zapisywalny dysk CD innym zapisywalnym dyskiem CD i powtórz kroki od 4 do 6.

Aby wysłać film jako załącznik do wiadomości e‑mail.

 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Publikuj film.

 2. Kliknij opcję E‑mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Po zakończeniu publikowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odtworzyć film w domyślnym odtwarzaczu przed wysłaniem go, kliknij opcję Odtwarzaj film.

  • Aby zapisać na komputerze lokalną kopię filmu wysyłanego jako załącznik do wiadomości e‑mail, kliknij opcję Zapisz kopię filmu na komputerze, wpisz nazwę filmu w polu Nazwa filmu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Aby dołączyć film do wiadomości e‑mail, kliknij opcję Dołącz film.

 5. W domyślnym programie poczty e‑mail wpisz adres e‑mail osoby, do której wysyłasz film, w treści wiadomości wpisz dodatkowy tekst i wyślij wiadomość.

Aby zapisać film na taśmie wideo w cyfrowej kamerze wideo

 1. Włącz cyfrową kamerę wideo i sprawdź, czy jest w trybie odtwarzania (często oznaczony na kamerze symbolem VCR).

 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Publikuj film

 3. Kliknij opcję Cyfrowa kamera wideo, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Jeśli jest włączonych kilka cyfrowych urządzeń wideo i zostaną one wykryte przez program Windows Movie Maker, na stronie Wybieranie cyfrowej kamery wideo wybierz cyfrowe urządzenie wideo z taśmą, na której chcesz nagrać film, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kiedy zostanie wyświetlona strona Ustawianie taśmy, użyj przycisków sterujących na kamerze, przewiń taśmę do tyłu lub do przodu do miejsca, w którym chcesz nagrać film, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Ostrzeżenie

  • Należy sprawdzić, czy na taśmie nie zostanie zastąpione nagranie wideo, które chcesz zachować.

 6. Aby rozpocząć nagrywanie filmu na taśmie, kliknij przycisk Tak.

  Poczekaj, aż film zostanie opublikowany i zapisany na taśmie wideo. Czas potrzebny na utworzenie i nagranie filmu zależy od długości filmu i zasobów systemowych komputera. Podczas nagrywania filmu na taśmie można wyświetlić podgląd filmu na monitorze LCD kamery cyfrowej.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby zmienić lokalizację, w której pliki są tymczasowo zapisywane

Program Windows Movie Maker korzysta z tymczasowej lokalizacji przechowywania plików w następujący sposób:

 • Podczas publikowania filmu plik audio lub plik filmu jest przechowywany w tymczasowej lokalizacji do momentu zakończenia publikowania.

 • Podczas nagrywania narracji plik tymczasowy jest przechowywany w tymczasowej lokalizacji, a następnie jest usuwany po zapisaniu pliku audio.

 • Podczas publikowania filmu, który ma być dołączony do wiadomości e‑mail, kopia tego filmu jest przechowywana w tymczasowej lokalizacji do momentu pomyślnego zakończenia wysyłania.

 • Jeśli film jest nagrywany na taśmie w cyfrowej kamerze wideo, utworzony tymczasowy plik filmu jest przechowywany w tej lokalizacji do momentu zakończenia nagrywania na taśmie.

Można zmienić domyślną tymczasową lokalizację przechowywania plików w programie Windows Movie Maker. Na przykład może to być wskazane, jeśli istnieje lokalizacja przechowywania z większym dostępnym miejscem na dysku. Jeśli na dysku twardym są dwie partycje, można wybrać dysk z większą ilością wolnego miejsca.

 1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w polu Tymczasowa lokalizacja wybierz domyślną lokalizację, w której będą tymczasowo przechowywane pliki audio i pliki filmów.

Aby nie dołączać do publikowanego pliku filmowego tytułu, autora, informacji o prawach autorskich oraz klasyfikacji i komentarzy

Użytkownik może zdecydować, czy do publikowanych plików filmowych mają być dołączane informacje takie jak tytuł, autor, prawa autorskie, klasyfikacja i komentarze. Jeśli te informacje nie zostaną uwzględnione, nazwisko autora i inne metadane nie będą wyświetlane podczas odtwarzania filmu w odtwarzaczu multimedialnym. Aby dowiedzieć się więcej na temat wpisywania informacji o projekcie i o końcowym opublikowanym filmie, zobacz Dodawanie tytułu, nazwiska autora i opisu filmu.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach programu Windows Movie Maker, które mogą mieć wpływ na prywatność, zobacz Oświadczenie o zasadach zachowania poufności informacji w programie Windows Movie Maker dostępne w trybie online (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Aby nie uwzględniać metadanych w gotowym filmie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie dołączaj tytułu, autora, praw autorskich, klasyfikacji i komentarzy do publikowanego pliku filmowego w zależności od tego, czy chcesz usunąć informacje osobiste z publikowanego pliku filmowego.