Program Windows Media Center umożliwia nagrywanie bezpośrednio na komputerze nadawanych na żywo programów telewizyjnych oraz filmów. Pozwala nawet zaplanować nagranie z wyprzedzeniem albo ustawić automatyczne rejestrowanie nowych odcinków ulubionego serialu.

Obraz ekranu „nagrania telewizyjne”
Przeglądanie nagrań w programie Windows Media Center.

Opcjonalny pilot zdalnego sterowania programu Windows Media Center umożliwia planowanie nagrań oraz ich odtwarzanie bez konieczności podchodzenia do komputera. Jeśli użytkownik nie ma pilota programu Windows Media Center, może korzystać z regulatorów ekranowych przy użyciu myszy i klawiatury.

Obraz regulatorów
Regulatory w programie Windows Media Center.
Pokaż wszystkie

Aby nagrać program telewizyjny lub film nadawany na żywo

Można wybrać opcję nagrania aktualnie nadawanego programu telewizyjnego lub filmu. Program taki jest rejestrowany od momentu włączenia nagrywania. Na przykład, jeśli nagrywanie zostanie włączone w połowie programu, wówczas nie obejmie jego pierwszej połowy.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie telewizja na żywo.

 2. Podczas trwania programu porusz myszą i w obszarze regulatorów kliknij opcję Nagraj.

Aby zaplanować nagrania w przewodniku

Podczas przeglądania programu telewizyjnego w przewodniku można szybko zaplanować nagranie programów telewizyjnych i filmów.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie przewodnik.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program, który chcesz nagrać, a następnie kliknij opcję Nagraj, aby zaplanować nagranie tego programu.

Aby zaplanować nagrania za pomocą funkcji wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania w programie Windows Media Center umożliwia znajdowanie programów telewizyjnych lub filmów do nagrania.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie wyszukaj.

 2. Kliknij kategorię, która ma stanowić kryterium wyszukiwania (na przykład Tytuł), a następnie wykonaj instrukcje, aby rozpocząć wyszukiwanie.

 3. Na ekranie z wynikami wyszukiwania kliknij program telewizyjny lub film, który chcesz nagrać, a następnie kliknij opcję Nagraj, aby zaplanować nagranie programu.

Aby ustawić ogólne opcje nagrywania

Można zmienić domyślne ustawienia nagrywania, takie jak jakość rejestrowania programów. Zmiany nie będą dotyczyły nagrań, które zaplanowano przed dostosowaniem ustawień.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Zadania, a następnie kliknij polecenie ustawienia.

 2. Kliknij kolejno opcje Telewizja, Rejestrator, a następnie kliknij opcję Ustawienia domyślne nagrywania.

 3. W obszarze Zachowaj klikaj przycisk - lub +, aby ustawić parametry automatycznego usuwania nagranego materiału.

 4. W obszarze Jakość klikaj przycisk - lub +, aby wybrać jakość, z jaką zostanie nagrany program telewizyjny.

 5. W obszarze Rozpocznij, gdy to możliwe określ godzinę rozpoczęcia nagrywania. Nagrywanie można rozpocząć Punktualnie lub do czterech minut przed planową godziną rozpoczęcia programu. Jeśli jednak zaplanowano nagranie dwóch programów, z których jeden jest emitowany bezpośrednio po drugim, a masz tylko jeden tuner telewizyjny, może wystąpić konflikt operacji nagrywania.

 6. W obszarze Zatrzymaj, gdy to możliwe określ godzinę zatrzymania nagrywania. Nagrywanie można zatrzymać Punktualnie lub do czterech minut po planowym zakończeniu programu. Jeśli jednak zaplanowano nagranie dwóch programów, z których jeden jest emitowany bezpośrednio po drugim, a masz tylko jeden tuner telewizyjny, może wystąpić konflikt operacji nagrywania.

 7. W obszarze Preferowany język dźwięku kliknij opcję Angielski lub Dowolny język.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby ustawić opcje nagrywania określonego programu

Niektóre ustawienia domyślne można zmienić, aby dostosować do potrzeb nagranie określonego zaplanowanego programu. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce nagrać transmisję sportową, która może się nieoczekiwanie przedłużyć, lub film, który warto nagrać w wyższej jakości niż domyślna.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie nagrania telewizyjne.

 2. Kliknij opcję pokaż zaplanowane, aby wyświetlić listę zaplanowanych nagrań.

 3. Kliknij zaplanowane nagranie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Ustawienia nagrywania.

 4. W obszarze Zatrzymaj określ godzinę zatrzymania nagrywania. W odróżnieniu od ustawień domyślnych, tutaj można zdecydować, aby nagrywanie zostało zatrzymane maksymalnie trzy godziny po planowym zakończeniu programu.

 5. W obszarze Jakość klikaj przycisk - lub +, aby wybrać jakość, z jaką zostanie nagrany program telewizyjny.

Aby nagrać cykl programów telewizyjnych

Zamiast co tydzień planować nagranie kolejnego odcinka ulubionego programu, można ustawić automatyczne nagrywanie całego cyklu.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie przewodnik.

 2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy cykl programów telewizyjnych, który chcesz nagrać, a następnie kliknij przycisk Nagraj cykl programów.

Uwaga

 • Dostęp do opcji Nagraj cykl programów można także uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy wyniki wyszukiwania w programie Windows Media Center lub klikając prawym przyciskiem myszy aktualnie nadawany program.

Aby nagrać tylko nowe odcinki cyklu programów telewizyjnych

W przypadku automatycznego nagrywania cyklu programów telewizyjnych można pominąć powtórki lub nagrać tylko odcinki nadawane na żywo.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Zadania i kliknij kolejno polecenia ustawienia, Telewizja, Rejestrator, a następnie kliknij polecenie Ustawienia domyślne nagrywania.

 2. Kliknij przycisk strzałki w dół  Obraz przycisków strzałek w górę i w dół, aby przewinąć w dół do końca ekranu.
 3. W sekcji Ustawienia domyślne nagrywania cyklu programów, w obszarze Typ programu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Klikaj przycisk - lub +, aby wybrać ustawienie Pierwsza transmisja. Spowoduje to nagranie programów w dniu pierwszej emisji, która odbyła się nie wcześniej niż tydzień temu, lub programów, które nie są oznaczone jako powtórki.

  • Kliknij opcję Pierwsza transmisja i powtórki, aby nagrać wszystkie odcinki cyklu, łącznie z powtórkami.

  • Kliknij opcję Na żywo, aby nagrać wszystkie programy z cyklu, które są nadawane na żywo.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby automatycznie usuwać nagrania cyklu programów telewizyjnych

W przypadku automatycznego nagrywania cyklu programów telewizyjnych można oszczędzić miejsce na dysku twardym, automatycznie usuwając stare odcinki.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Zadania i kliknij kolejno polecenia ustawienia, Telewizja, Rejestrator, a następnie kliknij polecenie Ustawienia domyślne nagrywania.

 2. Kliknij przycisk strzałki Obraz przycisków strzałek w górę i w dół, aby przejść do końca ekranu.
 3. W obszarze Ustawienia domyślne nagrywania cyklu programów klikaj przycisk - lub +, aby wybrać opcję Zachowaj maksymalnie.

 4. Wybierz liczbę programów z cyklu, które będą przechowywane jednocześnie w obszarze Nagrania telewizyjne. Można wybrać od jednego do dziesięciu odcinków lub zaznaczyć opcję Ile tylko możliwe. Rejestrator będzie przechowywał tyle odcinków, ile się zmieści we wskazanym przez użytkownika limicie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby nagrywać z określonego kanału o określonej godzinie

Program Windows Media Center można skonfigurować w taki sposób, aby nagrywał program na określonym kanale o określonej godzinie.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie nagrania telewizyjne.

 2. Kliknij przycisk dodaj nagranie, a następnie kliknij opcję Kanał i godzina.

 3. W polu Kanał wprowadź kanał, który ma być nagrywany.

 4. W obszarze Częstotliwość klikaj przycisk - lub +, aby określić, jak często mają być tworzone nagrania z danego kanału.

 5. Jeśli w polu Częstotliwość w obszarze Data wybrano ustawienie Nagraj raz, klikaj przycisk - lub +, aby określić datę nagrania.

 6. W obszarze Godzina rozpoczęcia wprowadź godzinę, o której nagrywanie ma się rozpocząć.

 7. W obszarze Godzina zakończenia wprowadź godzinę, o której nagrywanie ma się zakończyć.

 8. W obszarze Zachowaj klikaj przycisk - lub +, aby określić czas, przez jaki nagrany program ma być zachowany.

 9. Kliknij przycisk Nagraj.

Aby zmienić tytuł w ustawieniu funkcji Kanał i godzina

Podczas korzystania z funkcji Kanał i godzina tytuły nagrań są tworzone na podstawie pierwszego programu w danym nagraniu. Tytuły te można jednak dostosować.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie nagrania telewizyjne.

 2. Kliknij przycisk dodaj nagranie.

 3. Kliknij przycisk Kanał i godzina.

 4. Kliknij przycisk Zmień tytuł.

 5. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź nowy tytuł.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby nagrywać na podstawie słów kluczowych

Program Windows Media Center można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie nagrywał programy telewizyjne i filmy na podstawie słów kluczowych skojarzonych z danym programem. Może to być imię i nazwisko aktora lub reżysera albo słowo występujące w tytule. Jeśli w przyszłości emitowany będzie program telewizyjny lub film odpowiadający określonym słowom kluczowym, zostanie on nagrany automatycznie.

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie nagrania telewizyjne.

 2. Kliknij przycisk dodaj nagranie.

 3. Kliknij opcję Słowo kluczowe.

 4. Kliknij opcję Nazwisko aktora, Nazwisko reżysera, Tytuł filmu, Tytuł programu lub Rodzajowe słowo kluczowe w zależności od tego, jakiego słowa kluczowego chcesz użyć do nagrywania.

 5. Wpisz słowo kluczowe dotyczące nagrania, a następnie kliknij odpowiednie słowo kluczowe w wynikach wyszukiwania.

 6. Aby określić kryteria nagrywania niestandardowego, klikaj przycisk - lub + w różnych kategoriach.

 7. Kliknij przycisk Nagraj, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby odtwarzać nagrany program telewizyjny

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij polecenie nagrania telewizyjne.

 2. Kliknij opcję data nagrania lub tytuł, a następnie kliknij nagrany program, który chcesz oglądać.

 3. Na ekranie informacje o programie kliknij przycisk Odtwórz lub Wznów.

  Do szybkiego przewijania do przodu, przewijania do tyłu, wstrzymania lub zatrzymania odtwarzania nagranego programu telewizyjnego służą regulatory.

  Aby w trakcie odtwarzania nagrania sprawdzić, ile czasu upłynęło, kliknij przycisk Wstrzymaj  Obraz przycisku Wstrzymaj, co spowoduje wyświetlenie paska czasu.
  Obraz paska czasu
  Pasek czasu.

Uwaga

Aby odtwarzać nagrany film

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i filmy, a następnie kliknij pozycję nagrania telewizyjne lub biblioteka DVD. (Opcja biblioteka dvd jest wyświetlana tylko wtedy, gdy do komputera jest podłączony zmieniacz DVD).

 2. Kliknij opcję data nagrania lub tytuł, a następnie kliknij nagrany film, który chcesz obejrzeć.

 3. Na ekranie szczegóły filmu kliknij przycisk Odtwórz lub Wznów.

Aby dodać lub usunąć foldery, w których program Windows Media Center będzie poszukiwał nagranych programów telewizyjnych

 1. Na ekranie start przewiń do kategorii Zadania i kliknij kolejno polecenia ustawienia, Telewizja, Rejestrator, a następnie kliknij opcję Więcej lokalizacji telewizyjnych.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie Odnajdywanie telewizji, aby dodać lub usunąć lokalizacje na dysku twardym, które są uwzględniane przez program Windows Media Center podczas wyszukania nagranych programów telewizyjnych.

Uwaga

 • Pliki z nagranymi programami telewizyjnymi można oglądać z różnych lokalizacji, ale program Windows Media Center nagrywa programy tylko w jednym miejscu, które zostało określone przy użyciu opcji Magazyn rejestratora.

Uwagi

 • Do odtwarzania i rejestrowania telewizji na żywo w programie Windows Media Center wymagany jest analogowy lub cyfrowy tuner telewizyjny. Jeśli komputer nie jest wyposażony w kartę tunera telewizyjnego, można taką kartę dodać. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości zakupu karty tunera telewizyjnego, zobacz temat Uzyskiwanie pomocy na temat karty tunera telewizyjnego lub skontaktuj się z producentem swojego komputera.

 • Nagrany program telewizyjny lub film jest zapisywany na dysku twardym jako plik programu TV nagranego za pomocą oprogramowania firmy Microsoft i ma rozszerzenie nazwy pliku dvr-ms. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania nagranymi programami telewizyjnymi i filmami, zobacz temat Zarządzanie nagranymi programami telewizyjnymi: często zadawane pytania.