Usuwanie ikon z obszaru powiadomień (obszaru stanu)

Obszar powiadomień znajduje się na pasku zadań i są w nim wyświetlane ikony programów informujące o stanie aplikacji i pokazujące powiadomienia - na przykład na temat nowych wiadomości e-mail i dostępnych aktualizacji oraz stanu połączenia z siecią. Po zainstalowaniu nowego programu można niekiedy dodać jego ikonę do obszaru powiadomień.

Na nowych komputerach w obszarze powiadomień często są już wyświetlane jakieś ikony, a niektóre programy automatycznie umieszczają tam swoją ikonę podczas instalacji.

Obraz obszaru powiadomień
Obszar powiadomień

Aby usunąć ikonę z obszaru powiadomień

  1. Otwórz aplet Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek zadań i menu Start.

  2. Kliknij kartę Obszar powiadomień i wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

    • Aby usunąć ikony systemowe, w obszarze Ikony systemowe wyczyść pola wyboru dotyczące ikon, które chcesz ukryć.

    • Aby usunąć inne ikony, kliknij przycisk Dostosuj, kliknij ikonę, którą chcesz usunąć, kliknij listę rozwijaną obok ikony, wybierz pozycję Ukryj, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

Uwaga

  • Jeśli mimo ukrycia ikona będzie ponownie wyświetlana po kolejnym zalogowaniu się w systemie Windows, usunięcie ikony na stałe może wymagać odinstalowania związanego z nią programu. Takie odinstalowanie oczywiście powoduje także trwałe usunięcie samego programu z komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Odinstalowywanie lub zmienianie programu.