Jeśli komputer znajduje się w domenie, tylko administrator sieci może zresetować hasło.

W przypadku zapomnienia hasła można je zresetować przy użyciu dysku resetowania hasła konta użytkownika (lub informacji dotyczących resetowania hasła przechowywanych na innym rodzaju nośnika wymiennego, na przykład dysku flash USB). W przypadku braku dysku resetowania hasła należy skontaktować się z osobą dysponującą kontem administratora na komputerze w celu zresetowania hasła.

Uwaga

  • Jeśli hasło jest resetowane przez administratora, użytkownik może utracić dostęp do niektórych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jakie jest ryzyko resetowania hasła?.

  1. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła podczas próby logowania system Windows wyświetli komunikat informujący, że hasło jest nieprawidłowe. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat.

  2. Kliknij przycisk Resetuj hasło, a następnie włóż dysk resetowania hasła (lub inny nośnik wymienny) do napędu.

  3. Aby utworzyć nowe hasło, postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi przez Kreatora resetowania hasła.

  4. Zaloguj się przy użyciu nowego hasła. Jeśli ponownie zapomnisz hasła, możesz użyć tego samego dysku resetowania hasła. Nie ma potrzeby tworzenia nowego dysku.